Commis­sie­bij­drage Raads­brief Onderzoek en vervolg ontwik­keling parkeer­terrein Rach­ma­ni­noff­plantsoen


8 december 2022

Dank voorzitter. Het KPMG-rapport stelt dat er niet is aangetoond dat er verwachtingen gewekt of toezeggingen gedaan zijn m.b.t. ontwikkelmogelijkheden op het parkeerterrein. Maar dan nog blijft relevant dat de gemeente wel van de plannen had kunnen weten of op zijn minst had moeten weten. Uit de concept-memo blijkt immers dat Egeria deze plannen aan de toenmalige wethouder heeft medegedeeld in 2017, maar de woningbouwplannen zouden vervolgens niet bekend zijn ten tijde van de verkoop in 2018.

Hoe krijgt de gemeente het dan voor elkaar om deze informatie over woningbouwplannen niet te hebben ten tijde van de verkoop? En dat die cruciale concept-memo ook pas weer boven water komt bij een WOB-verzoek, en niet bij de beantwoording van schriftelijke vragen is betrokken, en bij een commissie- en raadsbehandeling. Hoe kan een memo met zulke specifieke info nou collectief worden vergeten? Hoe geloofwaardig vindt de wethouder dit verhaal nu zelf? En waarom is er niet doorgevraagd op het door Egeria in de e-mail omschreven exclusieve recht om te mogen studeren op een tweede fase? Graag een reactie van de wethouder ook hierop.

Aan bewoners en aan ons als commissie wordt eigenlijk een beroep gedaan op ons vertrouwen dat het allemaal met goede intenties is gebeurd en dat het een ongelukkig samenloop van omstandigheden is. De Partij voor de Dieren blijft het allemaal heel dubieus vinden, dus ik vind het moeilijk om het dan te vertrouwen. Ik ben ook benieuwd hoe andere partijen dit zien.

Wij hebben overigens al eerder kenbaar gemaakt geen woningbouw te willen op het Rachmaninoffplantsoen, dit is nog steeds zo. Deze gang van zaken is een extra reden om het niet te doen. Ga in plaats daarvan mee met de ideeën van de bewoners. Graag een toezegging. Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Uitwerking motie Daalsetunnel/Daalsepark

Lees verder

Commissiebijdrage Sekswerk in Utrecht: Advies commissie Sorgdrager

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer