Commis­sie­bij­drage Uitwerking motie Daals­e­tunnel/Daals­epark


8 december 2022

Het gebied rond Daalsetunnel en Daalsepark is complex en onprettig, en de omgeving kan alleen verbeteren voor mens en dier als we de hoeveelheid auto’s drastisch omlaag brengen en gaan vergroenen. Al in 2015 pleitte mijn fractie ervoor het aantal autobewegingen terug te dringen naar maximaal 5.000 per dag. Als de raad daar toen voor had gekozen, dan stond ze vandaag niet voor de keuze hoe in te grijpen in de weginfra terwijl er eigenlijk geen geld voor is.

De Partij voor de Dieren kiest volmondig voor scenario 3, waarmee we in één keer naar de beoogde eindsituatie gaan. Waarom eerst investeren in tussenoplossingen? Mijn fractie vindt de situatie rond de Daalsetunnel nu zo grimmig en de lucht daar zo slecht dat we moeten investeren in minder asfalt, meer groen en een versterking van de ecologie. Laten we het gebied opfleuren! Breng de raad in positie om te kiezen over de financiering die nodig is om de aangenomen motie uit te voeren. Kan de wethouder in samenspraak met wethouder mobiliteit keuzes aan de raad voorleggen welke projecten eventueel uitgesteld of afgeblazen kunnen worden om dekking te vinden voor deze wens van de raad?

Een nadeel van dit scenario zou zijn dat de toekomstige woningen pas later gerealiseerd worden. Wat ons betreft komen er geen woningen op het Daalsepark. De drukte aan de nieuwe singel en op het Paardenveld laten zien dat mens en dier snakken naar meer groen in het stenige stationsgebied. En ook concept-startdocument benoemt meer groen in stationsgebied als noodzakelijk in verband met klimaatadaptatie. Maar: er moet gebouwd worden om boekhoudkundig geld te verdienen om de grondexploitatie van stationsgebied fase 1 rond te breien, terwijl fase 2 nog volop in ontwikkeling is.

Ondertussen willen we graag ook sociale woningen daar bouwen, en zijn de bouwkosten gestegen. Vraag: is de wethouder bereid om nog eens nader naar het financiële plaatje van bouwen op het Daalsepark te kijken – en daarbij nadrukkelijk ook te zoeken naar een scenario waarbij de gewenste opbrengsten van woningbouw elders gebruikt worden, in het stationsgebied en wellicht zelfs daarbuiten. Met als doel dat hier niet gebouwd hoeft te worden – en de resultaten met de raad te delen? De woningnood gaan we hier niet oplossen, de nood naar groen in het stationsgebied wel.

Maar, als er gebouwd wordt, in het concept startdocument staat bij kopje openbare ruimte en groen de onderzoeksvraag: ‘Welke bestaande bomen kunnen behouden blijven en welke niet?'. Mijn fractie zou liever de vraag zien: 'Hoe kunnen we bij ontwikkeling van de locatie ervoor zorgen dat alle bomen behouden kunnen worden?'. Kan de wethouder deze vraag opnemen in het startdocument?

Niet dat wij hiermee een voorstander voor ontwikkeling zijn overigens. Wij dromen van het Daalsegebied de gewenste ecologische verbinding en verblijfplaats tussen singel en lombokplein. En die droom mag wel wat kosten.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Aanvullende informatie over stikstof voor vaststelling bestemmingsplan Ivoordreef

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Onderzoek en vervolg ontwikkeling parkeerterrein Rachmaninoffplantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer