Commis­sie­bij­drage Sekswerk in Utrecht: Advies commissie Sorg­drager


15 december 2022

Voorzitter, ik wil graag nog eens benadrukken dat sekswerk een legaal beroep is en dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat uitvoerders van dat beroep hun werk veilig kunnen doen. Er is nog heel wat te doen, te beginnen bij het destigmatiseren van sekswerk en sekswerkers. Bijvoorbeeld door het er ook zonder de aanwezigheid van de burgemeester hierover te kunnen hebben. Veel dank aan de commissie Sorgdrager voor het advies dat zij heeft opgesteld, waarin het belang van destigmatisering ook wordt benadrukt. De Partij voor de Dieren steunt de rode lijn van het advies. Wij zien graag dat het college nu vaart gaat maken. Want sekswerkers wachten al te lang. Mijn fractie geeft graag een en ander mee.

Eerst nog een punt over bomen. Al die bomen die voor niets zijn gekapt voor de plannen met het zandpad. Honderden bomen. Dat is heel wat, voor een idee dat nu toch van tafel is geschoven. Graag hoor ik van de wethouder of hij de verbazing en de steen in de maag met mijn fractie hierover deelt. De stad heeft juist een vergroeningsslag zo hard nodig, geen bomen die voor niets sneuvelen. Wat gaat de wethouder doen om deze onzinnige kap recht te zetten? Kan hij toezeggen hier werk van te maken? Want het lijkt nu bijna niet meer voor te stellen, maar er was toen deze bomen werden gekapt nog geen herplantplicht, en ze zijn niet goed gecompenseerd. Mijn fractie hoort graag hoe het er nou voor staat.

En vraag ik de wethouder; wat zijn nu de plannen voor dit gebied? In het coalitieakkoord staat dat er pas heroverwogen gaat worden of en hoe het zandpad een bestemming sekswerk blijft houden wanneer er elders in de stad voldoende plekken voor sekswerk zijn gerealiseerd. Dat is een beetje gek, want dan is er dus al voldoende plek gevonden elders. Dan maar een stuk groen van maken? Daar zou mijn fractie blij mee zijn. Hoe denkt het college daarover?

Ook vraagt mijn fractie zich af hoe het college denkt over het advies van Sorgdrager. De beloofde reactie die wij voorafgaand aan dit debat kregen, viel wel wat tegen. Eigenlijk heeft het college helemaal geen reactie op het advies gegeven. Wat zijn de stappen die het college nu wil gaan zetten? Is er eigenlijk al een opzet van een plan? Een tijdlijn? Graag een verduidelijking van de wethouder.

Wat mijn fractie betreft is het vooral van belang dat nieuwe plannen samen met sekswerkers gemaakt gaan worden. Zij weten nu eenmaal het beste wat voor hen werkt, en nieuw beleid valt of staat met het herstellen van de vertrouwensband. Vraag aan de wethouder; is dit ook zijn insteek? En kan hij toezeggen dat we dat duidelijk terug gaan zien? Hoe gaat het de wethouder ervoor zorgen dat het stigma dat rust op sekswerk niet een inclusiever en vooruitstrevend beleid in de weg gaat staan?

Zoals eerder gezegd is mijn fractie positief over het idee van kleinschalige sekswerkplekken verspreid over de stad. Het is nog wel een vraag hoe we daar gaan komen. Het voorstel om een en ander uit te proberen in proeftuinen lijkt ons op zich een prima idee. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, want hoe pak je dat aan wanneer het vertrouwen vanuit sekswerkers laag is? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er toch animo gaat zijn om hieraan mee te werken? Hoe gaat die vertrouwensband, ook met de politie, er komen? Ook vraag ik mij af; wat zijn de consequenties voor sekswerkers wanneer een proeftuin niet geslaagd is? En niet onbelangrijk; wat gaan al die andere honderden sekswerkers die buiten de proeftuinboot vallen in de tussentijd doen? Graag krijg ik hierop een reflectie van de wethouder. Hoe ziet hij dit voor zich?

Sekswerkers zijn reizigers. Veel van hen werken niet op een vaste plek. Het is in het belang van sekswerkers dat regelgeving niet overal anders is, dat schept verwarring. Is de wethouder hier ook mee bezig? Kan hij toezeggen bij het maken van nieuw beleid ook andere steden hierin mee te nemen en te lobbyen voor een eenduidig beleid?