Commis­sie­bij­drage Raads­brief Stand van zaken aanpak straat­in­ti­mi­datie


27 januari 2022

Voorzitter, iedereen moet zich in de openbare ruimte – en daarmee bedoel ik óók online - veilig kunnen voelen. Ook voor de Partij voor de Dieren is dat ernst. En zo ver zijn we nog niet in Utrecht. Straatintimidatie moet echt aangepakt worden. Dat begint bij de daders. Dat is niet de verantwoordelijkheid van slachtoffers.

Want hoe je het ook wendt of keert, met alleen melden kom je er niet. Toch fijn dat melden nu mogelijk is in de slim melden app. Want dat geeft meer inzicht in de omvang van het probleem. Ik sluit aan bij de gestelde vragen over het verscherpen hiervan en het vergroten van meldingsbereidheid. Lang niet iedereen in Utrecht weet namelijk precies waar je terecht kunt na een vervelende ervaring om een melding te doen, en zonder te weten wat het precies gaat oplossen zo’n melding is er ook minder draagvlak. Graag een reactie van de burgemeester.

Gedragsverandering en bewustwording – en met nadruk, bij daders - kosten helaas tijd en zijn lastig te sturen. Er moeten hoe dan ook wél stappen gezet worden.

Het strafbaar maken bijvoorbeeld, dat lijkt ons geen heel slecht idee, maar mijn fractie vraagt zich wel af of dat echt gedragsverandering tot resultaat gaat hebben. De “pakkans” is bovendien erg laag. Ik ben benieuwd hoe de burgemeester hiernaar kijkt.

Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Perspectief bieden voor Utrechtse ondernemers als gevolg van de coronacrisis.

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) regio Utrecht tot 2040

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer