Raads­bij­drage Raads­voorstel Integraal Ruim­telijk Perspectief (IRP) regio Utrecht tot 2040


27 januari 2022

Onze partij vindt in het IRP teveel nadruk liggen op economische groei en de ambitie ‘in 2040 is de regio op weg naar energieneutraliteit’ echt ondermaats. Daarom zullen wij niet instemmen met dit raadsvoorstel. In het vervolgtraject zien wij graag dat deze ambitie concreter wordt uitgewerkt, en gaan hier ook wel zodanig van uit dat we geen motie indienen. In het IRP zien we trouwens ook goede dingen terug zoals uitbreiding van groen en meer ecologische verbindingen. We vrezen hierbij dat recreatie dominant gaat worden dus bij deze de oproep om ook het belang van dieren hier goed mee te wegen. Wij gaan hier in de uitwerking van het IRP scherp op letten, en geven bij deze aan de wethouder ons idee van mensvrije zones mee.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Stand van zaken aanpak straatintimidatie

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Verordening kabels en leidingen, wijziging APV en legesverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer