Raads­bij­drage Raads­voorstel Veror­dening kabels en leidingen, wijziging APV en leges­ver­or­dening


27 januari 2022

In de Utrechtse ondergrond gebeurt van alles en het is goed dat er duidelijke regels zijn voor de ordening van de ondergrond.

Met het huidige voorstel worden veel verbeteringen toegevoegd. In de verordening zelf wordt in verschillende artikelen verwezen naar ‘gemeentelijke groenvoorzieningen’, en in de nadere regels wordt eindelijk vastgelegd dat werken volgens de bomenposter leidend is, de kroonprojecties met rust gelaten moeten worden en als er dan toch gegraven wordt rond boomwortels, dan alleen handmatig.

De praktijk laat helaas zien dat nog veel te vaak bomen beschadigen, dus met alleen regels op papier zijn we er niet. De Partij voor de Dieren stemt dan ook van harte in met beslispunt 3 om de leges te verhogen zodat de gemeente met meer toezicht bomen beter kan beschermen tegen schade door graafwerkzaamheden.

Bomen zijn belangrijk voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de toekomst willen we als stad ook meer bomen hebben. De gemeente moet regie nemen op de ondergrond, en niet de kabelbedrijven. Dan moeten we ook ruimte daarvoor in de ondergrond expliciet maken. En dat begint bij de titel van deze verordening. Daartoe dienen we een amendement in.

De Visie ondergrond komt waarschijnlijk pas in Q2 van 2023 naar de raad werd in de laatste raadsbrief meegedeeld door de wethouder.

Dat terwijl de wethouder toegaf dat de gemeente de boel niet op orde heeft, er te weinig regie is, Utrecht hiermee veel later is dan andere grote steden en er dus sprake is van achterstallig onderhoud. Naar aanleiding van de raadsbrief toch wel de vraag: waarom nu weer een jaar later dan de oorspronkelijke planning, en wat heeft de wethouder nodig om er toch wat meer vaart achter te zetten?

Inhoudelijk over die Visie Ondergrond, het is van belang dat 1. Bomen en2. Bodemleven daarin een plek krijgen.

Kan de wethouder toezeggen dat in de visie de belangen van bomen en hun wortels, het beschermen daarvan, én het voorkomen van schade vooropgesteld worden?

Daarnaast over het bodemleven. Want werkzaamheden in de ondergrond verstoren het bodemleven en het is belangrijk daarmee rekening te houden en dit zoveel mogelijk te voorkomen. Er is in Utrecht nog geen beleid met betrekking tot het bodemleven en die aangekondigde visie is een mooi moment daarin verandering te brengen. Daarom dienen we een motie in.

Daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn bijdrage. Hartelijk dank.