Commis­sie­bij­drage Raads­brief Uitvoe­rings­pro­gramma Cultuur­par­ti­ci­patie 2024-2028


1 februari 2024

Andere fracties hebben al goed benadrukt hoe belangrijk cultuurparticipatie is. En ik zei het ook al bij het vorige agendapunt; de positieve invloed en waarde van kunst en cultuur is niet in geld uit te drukken.

Fijn dat dit uitvoeringsprogramma er is en dat daarmee ook input vanuit de stad is gehoord en meegenomen. Er is veel werk in gestoken en dat is een compliment waard

Bij de RIB hebben we ook wel zorgen meegekregen en die voelt mijn fractie ook. Namelijk, nog niet lang niet iedereen kan meedoen en komt in aanraking met cultuur. Andere fracties benadrukten dit ook al. Hoe gaan we beter inzicht krijgen in de groepen die nu nog minder bereikt worden; waar liggen daar precies de behoeftes? Wat is balans tussen vraag en aanbod hierin? Want misschien mist er ook aansluiting in het aanbod kant. Graag een reactie van de wethouder op deze vragen.

Dan de uitvoerbaarheid. Daar heeft mijn fractie wel vraagtekens bij, ook met oog op landelijke ontwikkelingen. Scherpe keuzes moeten gemaakt worden want er is geen toereikend budget. Hier was mijn fractie al bang voor bij vaststellen van de kadernota die hieronder ligt. En daar wil ik toch nog opmerking over maken. Want die kadernota vond mijn fractie vaag en daar was financiële onderbouwing ook niet helder. Wat hebben we dan al raad vastgesteld als je toch niet weet wat er uitgevoerd gaat worden? Graag een reactie van de wethouder. Hoe kan dit beter volgens de wethouder in de toekomst? Mijn fractie had een amendement ingediend bij het vaststellen van de kadernota dat dit uitvoeringsprogramma als raadsvoorstel naar de raad zou moeten komen. Dat is verworpen toen door coalitiepartijen. Fijn dat we nu toch via agendering raadsbrief over hebben. Maar ik wil het toch benoemd hebben; dit had gewoon via raadsvoorstel gemoeten wat ons betreft.

Verder luister ik de beantwoording aandachtig mee want aantal andere vragen die ik nog had zijn al ingebracht, met name door de PvdA.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Toekomstperspectief beheer Domplein 4-5

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2034

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer