Commis­sie­bij­drage Raads­brief Toekomst­per­spectief beheer Domplein 4-5


1 februari 2024

Voorzitter, wat zonde dat het weer rommelt bij domplein 4-5. Na het faillissement van UCK had mijn fractie grote zorgen over continuïteit van het aanbod van amateurkunsteducatie in onze stad en die zorgen zijn helaas niet weg. Andere fracties vroegen al hoe het nou kan dat we weer in zo’n situatie terecht zijn gekomen, en ik sluit me daar graag bij aan.

De helaas te verwachten extra bezuinigingen op cultuur na de afgelopen landelijke verkiezingsuitslagen maken het toekomstplaatje ook niet mooier. Hoe duidt het college deze ontwikkelingen? Die landelijke beweging onderstreept wat mijn fractie betreft juist nog eens het belang van domplein 4-5 voor kunst en cultuur.

Dat de gemeente regie neemt snapt mijn fractie, en dat is ook nodig. Voor ons is het grootste belang dat amateurkunsteducatie beschikbaar blijft in dit pand. Op welke organisatorische manier dat het beste werkt, kan wat ons betreft in samenspraak met de partijen die er nu zitten worden uitgevogeld. Ik sluit me aan bij de eerder gestelde vragen over de stappen die gezet gaan worden en de planning. Ook sluit ik aan bij oproep om raad te betrekken bij het vaststellen van de uitgangspuntennotitie.

Dan de gebiedsvisie domplein. Nadenken over een gebiedsvisie is prima, het domplein is uiteraard heel belangrijk voor Utrecht en dat erfgoed kan wat ons betreft ook duidelijker belicht worden. Maar daarin moet wat mijn fractie betreft het aantrekken van toerisme niet de boventoon voeren. Zeker niet als ruimte voor amateurkunsteducatie daaronder zal leiden. Hoor graag van de wethouder of zij het daarmee eens is. Ik krijg nu de impressie dat het college warm loopt voor een “visitorcentre” met horeca en toeristen die in rijen staan om kaartjes te kopen. Wat mijn fractie betreft is er ruim voldoende horeca in het gebied. Wij zien dan ook geen plek voor extra horeca in dit gebouw. Ik hoor graag vanuit de wethouders hoe zij hierin staan, want dat is toch wat vaag in de raadsbrief. Hoeveel m2 voor amateurkunsteducatie is zij van plan om als randvoorwaarde vast te stellen via Didam?

Dan, het perspectief voor de huidige huurders en de cursisten. Aanbieders moeten de eindjes aan elkaar kunnen knopen en vooruit kunnen plannen. Daarin hoort ook duidelijkheid qua tijdsplanning en vaart in het proces. Hoe gaat het college hiervoor zorgen?

Zoals gezegd is regie vanuit de gemeente geen slecht idee. En natuurlijk is dat ook prima als eigenaar van het pand. In die rol is de gemeente ook verantwoordelijk voor verbouwing en verduurzaming. Fijn dat onderhoudsstappen gezet gaan worden, ik vraag me wel af op welke termijn en ik krijg graag een reflectie vanuit het college of dat niet eerder had gekund. Waarom is verbouwing steeds vooruit geschoven? En hoe gaat verduurzaming meegenomen worden bij verbouwing? Wat ons betreft zal in het uitwerken van een huurdersovereenkomst en uitgangspuntennotitie ook meegenomen worden hoe verduurzaming bekostigd wordt, en daarbij een verduidelijking van concrete stappen. Kan de wethouder dat toezeggen?

Dan tot slot, cultuur levert veel op – ook waarde die niet makkelijk in centen uit te drukken is. Wat de Partij voor de Dieren betreft mag cultuur dan ook best wat kosten. Hoe ziet de het college dit? Zijn de wethouders het eens met de Partij voor de Dieren dat de stad best wat mag inleggen voor het behouden van zo’n plek die voor velen belangrijk is? Dat belang is onderstreept door insprekers tijdens de RIB. Het gebouw vormt een thuis voor de studenten die er komen. Veel Utrechters hebben er een band mee. Mijn oproep is dan ook vooral; borg zo’n waardevolle plek voor amateurkunst en laat het niet komen tot een tweede UCK fiasco.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Masterplan Overvecht centrum

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer