Commis­sie­bij­drage Raads­brief vast­stelling bouw­en­velop Oudenoord 330-370


22 september 2022

Dank, voorzitter. Allereerst kan ik aansluiten bij de opmerkingen van de VVD over het doorlopen traject, (en de aanscherpen van het UPP-traject), ook het draagvlak. Wat is ervoor nodig om als raad toch nog een bestemmingsplan voorgelegd te krijgen? Is de wethouder hiertoe bereid?

Samen met een aantal andere fracties is ook de Partij voor de Dieren op bezoek geweest bij omwonenden van Oudenoord 330-370. Zij maken zich zorgen om een flink aantal punten, die onze fractie met hen deelt. De uitleg voor de keuze voor uitwerking van scenario B, omdat scenario A niet mogelijk wordt geacht vanwege gebrek aan mogelijkheid tot voldoende autoparkeren, dat de voorgevel van het pand een te hoge geluidsbelasting voor de functie wonen heeft, en dat er om erfgoedredenen geen loggia's kunnen worden gerealiseerd. De Partij voor de Dieren vindt het zonde om op deze locatie te kiezen voor hotel en short-stay in plaats van meer woningen. Omwonenden gaven bovendien ook aan zich zorgen te maken om de gevolgen van short-stay en hotel voor de sociale cohesie. Onze fractie wil graag horen wat ervoor nodig zou zijn om de functie wonen tóch mogelijk te maken, of echt alle opties zijn langsgelopen. Is wethouder bereid deze stappen te nemen?

De Partij voor de Dieren vindt het ook een slecht plan om een terras te planten aan de achterzijde van de Oudenoord, vanwege de overlast die zich met dit meebrengt voor omwonenden. Het is een stenige wijk. De groene ruimte aan de binnenzijde van het woonblok moet groen en biodivers worden en openbaar toegankelijk, zodat buurtbewoners er ook van kunnen genieten. Wij pleiten ook voor de komst van een kleine groene binnentuin met ecologisch interessant groen, waar mens en dier een rustig plekje kunnen vinden. Dit zal de leefbaarheid juist ten goede komen. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de verkeersveiligheid te hoogte van de bocht vanaf de Oudenoord naar de Stroomstraat wordt verbeterd? Ook hierop graag een reactie. Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief minima-effectrapportage en de armoedemonitor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer