Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Woningbouw Haarrijn en Haar­rijn­seplas


22 september 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft samen met GroenLinks een raadsinformatiebijeenkomst op locatie georganiseerd. Daar zijn wij, samen met een aantal andere fracties, medewerkers van de gemeente, en een heleboel bezorgde omwonenden het gebied ingegaan, om het met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Onze fractie was eerder al bekend met het gebied en de fantastische aanwezige ecologie, en ook dit keer waren wij weer onder de indruk.

De Partij voor de Dieren maakt zich dan ook grote zorgen om de gevolgen die de woningbouwplannen hebben voor de flora en fauna. Kijk naar de oeverzone (grofweg overgang noord-zuid): een zeer belangrijke habitat voor alles wat in en rondom het water leeft. Denk bijvoorbeeld aan soorten zoals de ijsvogel en de blauwborst, maar aan voor insecten en zoogdieren. Voor veel diersoorten is de oeverzone een belangrijke plek om zich voort te planten. Er staan ook bijzondere planten in het gebied, verschillende orchidee├źnsoorten, waaronder de zeer zeldzame bijenorchis.

Ook de oost-west oeverzone is een belangrijke verbinding voor land- en watergebonden dieren die migreren tussen stadsnatuur en omliggende natuur (denk aan de ringslang, de bever, allerlei soorten broedvogels, vleermuizen, et cetera). Meer dan 150 verschillende vogelsoorten raken de plaats waar zij voedsel vinden kwijt, en duizenden trekvogels die het midden van het westelijke deel van de Haarrijnse Plas gebruiken zullen wegblijven als men er bijv. met bootjes gaat rondvaren.

En het college is nog veel meer van plan met het gebied, voorzitter. Woningen, een school, maar liefst 1250 m2 bruto vloeroppervlak aan horeca, recreatiegebied, noem maar op. Onze fractie vindt de ecologische waarde van het gebied, en het belang van een rustig plekje in de natuur voor dier en voor mens, zo groot, dat wij hier helemaal geen herontwikkeling willen. Maar als we dan even inzoomen op de watervilla's en de bijbehorende watergangen, dan vraag ik de wethouder, en de andere fracties in de commissie: hoe gaat Utrecht daar beter van worden? Is dat wat de gemiddelde Utrechter nodig heeft? Dan heb je de prioriteiten wat de Partij voor de Dieren betreft niet op orde. Bovendien hebben wij een groot probleem met de verstoring die ermee gepaard zal gaan, zoals zojuist al genoemd.

Voorzitter, er is geen expliciet verbod op de oostelijke plas voor hengelaars. De Partij voor de Dieren maakt zich er zorgen om dat hengelaars in de buurt van de zonne-/natuureilanden gaan zitten hengelen. Zeker aangezien het drijvend groen geschikt is voor vissen om te paaien. Is de wethouder bereid een hengelverbod voor de oostelijke plas op te nemen in het bestemmingsplan?

De Partij voor de Dieren is ook niet blij met de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers landinrichtingsgebied Haarzuilens. Wij vinden het onwenselijk dat er op deze manier bezoekers worden gefaciliteerd (uitzondering paar handicap plaatsen wellicht).

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet veel mogelijke problemen met dit plan. Ter voorbereiding op de raadsvergadering willen wij kijken naar noodzaak en mogelijkheden om voorstellen te doen voor aanpassingen. Denk aan geluidsgrens, watervilla's, hondenlosloopgebied, parkeerplaatsen voor bezoekers gebied Haarzuilens, en de hengelaars niet te vergeten. Wij kijken overigens ook met interesse mee naar voorstellen vanuit andere fracties om het maximaal aantal te bouwen woningen te drukken, en daarmee de natuur en omwonenden meer te sparen dan het geval is met het voorliggende bestemmingsplan. Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Subsidie lokale omroep

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief vaststelling bouwenvelop Oudenoord 330-370

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer