Raads­bij­drage Subsidie lokale omroep


15 september 2022

Als Partij voor de Dieren waren we 2 jaar geleden al tegen de voorgenomen bezuiniging op de lokale omroep en nu deze bezuiniging daadwerkelijk ingaat zijn we dat nog steeds.

Het is dan wel net wat minder heftig, maar nog steeds gaat er vergelijken met het huidige budget 1/3 af. En dat in een tijd dat een onafhankelijke en voor iedereen toegankelijke lokale mediavoorziening alleen maar belangrijker wordt.

Om de kwaliteit van de lokale omroep te waarborgen en te zorgen dat er over lokaal beleid degelijke verslaglegging kan blijven bestaan is een veel groter budget nodig dan alleen het wettelijke normbedrag. En dat zegt niet alleen de Partij voor de Dieren. Dat zegt ook de Raad voor Cultuur en dat zegt ook de door de op initiatief van de raad ingestelde adviescommissie Daalmeijer.

De eerste motie die ik indien beoogd twee dingen: ten eerste: houdt het budget op hetzelfde niveau als nu. En ten tweede: het college gaat er nu vanuit dat het Rijk vanaf 2025 gaat meebetalen aan lokale omroep en schroeft vanaf dan de gemeentelijke bijdrage terug. Omdat die rijksbijdrage nog helemaal niet zeker is wil de Partij voor de Dieren dat we ons daarop voorbereiden en in dat geval vanaf 2025 de financiering gelijk houden.

De motie heeft de titel:

  1. Motie Budget in balans met takenpakket: gemeentelijke bijdrage op huidige niveau houden
Dan: afgelopen week werden we door de verschillende Utrechtse mediaorganisaties gewezen op het risico dat wanneer door het nu vrij late besluit en behoorlijk ingewikkelde proces de nieuwe aanwijzing mogelijk niet voor 1 april 2023 geregeld zou kunnen zijn. Het moet niet zijn dat er dan een gat zit in het aanbod. Daarom de volgende motie, mede namens het CDA:
  1. Motie Continuïteit waarborgen ook als nieuwe licentie later ingaat dan 1/4/23

Tenslotte:

We vragen nu te veel, voor te weinig geld. Je kan niet van een aanvrager verwachten dat je eerst de beschikbare budgetten bijna halveert en vervolgens aandachtspunt 2a tot en met 2g (7 punten!) opstelt waar je zou willen dat het aan voldoet.

Zo lang er niet meer budget is moeten de aandachtspunten veel vrijblijvender geformuleerd worden. Dat geeft aanvrager de ruimte om eigen keuze te maken en ook bijvoorbeeld Bingo FM of onderzoeksjournalistiek toe te voegen. En naar eigen inzicht andere van die 7 eisen minder of in eerste instantie of helemaal niet te doen.

Ik dien een amendement in mede namens EenUtrecht:

Amendement: Wensenlijst in balans met budget: de grote eisenlijst van de gemeente moet vrijblijvender als er geen groot budget tegenover staat

Voorzitter ik rond af. De Partij voor de Dieren vindt het bedrag dat met dit raadsvoorstel vrijgemaakt wordt voor de lokale omroep echt pijnlijk laag. We kunnen ook tellen en gehoord de verschillende besprekingen in de commissie afgelopen maanden zien we geen meerderheid om daar iets aan te veranderen.

Met onze moties vandaag proberen we aan te geven dat we dan in elk geval niet voor een dubbeltje op de eerste rij moeten willen zitten, maar eigenlijk vinden we het beschamend dat dat nodig is.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer