Raads­bij­drage Raads­voorstel Omge­vings­visie Utrecht Science Park 2040


15 september 2022

Voorzitter, in de Omgevingsvisie staan drie nieuwe fietspaden ingetekend, dwars door de weilanden van Diergeneeskunde richting Tolakkerlaan en Rijnsoever. (Aangegeven met rode stippellijnen op pagina 104 van de Omgevingsvisie). Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil dat het wordt geschrapt. De wethouder gaf er in de commissie geen uitsluitsel over. Waarom moeten ze worden geschrapt? Redenen genoeg. De weilanden die worden doorkruist, staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het huidige fietspad aan de Yalelaan voldoet prima om van de Uithof richting Bunnik en de Bilt te fietsen. De nieuw geplande fietspaden, met hun asfalt en straatverlichting, zullen het landschap en de laatste stroken ongerept groen aantasten. En de Universiteit Utrecht, die eigenaar van de grond, gaf ook aan ze prima uitgegumd kunnen worden. Dus: Schrappen die hap! Zo heet ook ons amendement, mede namens Volt ingediend.

Voorzitter, ik volg meteen met nog een amendement, ook namens Volt, bedoeld om de oude Schapenweide te beschermen tegen de vele plannen die in de Omgevingsvisie staan op dit laatste stukje oorspronkelijk grasland met de hoogste botanische kwaliteit. Deze draagt de titel ‘Spaar de Schapenweide'.

Tot slot. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er een volwaardige supermarkt op de Uithof wordt gerealiseerd. Wij staan daarom ook op het amendement dat de Partij van de Arbeid hiertoe indient. Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Debat Raadsbrief Evaluatie tijdelijke terrassen 2021 en technische wijzigingen beleidsregel terrassen

Lees verder

Raadsbijdrage Subsidie lokale omroep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer