Motie Conti­nuïteit lokale media waar­borgen als nieuwe licentie later ingaat


15 september 2022

Motie 252/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Subsidie licentie lokale omroep Utrecht,

Constaterende dat:

 • Onzeker is of de nieuwe aanvraag voor 8 april 2023 geregeld is en het risico bestaat dat door uitloop van het proces de nieuwe aanwijzing niet tijdig door het Commissariaat voor de Media verstrekt zou worden
 • De huidige licentie en financiering van U in de Wijk en Omroep Utrecht Stichting lopen tot 8 april 2023 en er zijn geen afspraken over wat er na die datum gebeurt,

Overwegende dat:

 • Het onwenselijk is om in het geval de nieuwe aanwijzing later in zou gaan een tussenperiode te hebben waarin er geen lokaal media aanbod is,
 • De meest praktische oplossing in dat geval is om het aanbod van de huidige licentiehouder te laten doorlopen,

Draagt het college op:

 • Met de huidige licentiehouder in gesprek te gaan over de mogelijkheden en bereidheid om hun activiteiten voort te zetten in de situatie dat de nieuwe aanwijzing tot later ingaat,
 • In het geval de nieuwe aanwijzing om wat voor reden dan ook toch later ingaat dan 8 april 2023, de huidige licentiehouders tot het moment van overgang naar de nieuwe aanwijzing op het huidige niveau te financieren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bert van Steeg, CDA


  Status

  Verworpen

  Voor

  Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV, CDA, SBU, Denk, VVD

  Tegen

  S&S, GL, CU, D66, PvdA