Commis­sie­bij­drage Raads­brief voortgang De Machi­nerie


13 januari 2022

Stijgende bouwkosten en materiaalkosten raken veel ontwikkelingen en helaas ook de Machinerie. Het leidt tot een versobering, en daarmee mogelijk ook tot minder artistieke mogelijkheden, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Als Partij voor de Dieren maken we ons ook zorgen over de gevolgen van deze kostenstijging en versobering voor de duurzaamheid van De Machinerie:

Wat zijn de gevolgen van bezuinigingen op materiaalkeuze en afwering, voor de duurzaamheid van het gebouw?

Wat heeft het gesprek opgeleverd n.a.v. motie 2019-440 waarin het college werd opgedragen met de CV (later stichting) Machinerie in gesprek te gaan om hen te verzoeken mogelijkheiden te benutten voor circulair verbouwen, vergaande duurzaamheidsmaatregelen en daarbij te streven naar een BREAAM renovatie certificaat?

Er is een aangepaste exploitatiebegroting om tekorten op te vangen. Twijnstra Gudde deed in een second opinie aanbevelingen om risico’s te beperken. In de raadsbrief van eind oktober schrijft college in gesprek te gaan met EWU en stichting Machinerie hierover en toe te zien op opvolging van de aanbevelingen. Heeft het gesprek al plaatsgevonden, en zijn partijen bereid en in staat die aanbevelingen op te volgen?

Als Partij voor de Dieren hebben we in 2019 ingestemd met het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van De Machinerie en daar staan we nog steeds achter. Een plek voor filmcultuur, voor educatie en voor makers is een belangrijke en waardevolle functie in de Utrechtse cultuursector.

We hopen dan ook dat met de aanpassingen die nu gedaan worden, volgend jaar alsnog De Machinerie haar deuren in het Werkspoorkwartier kan openen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Voorgenomen beslissing op aanvraag voor crematorium St. Barbara

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Erfgoednota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer