Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Erfgoednota


13 januari 2022

Prioriteit voor versterken van historische groene en blauwe structuren
De Partij voor de Dieren zegt altijd al dat groen niet alleen goed is voor dieren, maar ook voor mensen. En groen kan dus ook een belangrijke cultuurhistorische waarde hebben. Later vandaag spreken we in de andere commissie over het historische landgoed Welgelegen, om maar eens een voorbeeld te noemen.

Beslispunt 1f zegt: “Prioriteit te geven aan het behoud en versterking van de historische groene en blauwe structuren en de daarin aanwezige historische en ecologische waarden.” Mijn vraag aan het college is wel: Hoe moeten we dit duiden: wat betekent prioriteit geven in deze? Prioriteit ten opzichte van wat? En betekent prioriteit dan ook dat er meer geld beschikbaar voor komt? Of prioriteit op een andere manier? Graag een reactie.

En ook wat meer specifiek: wat betekent “meer prioriteit” voor de balans cultuurhistorie en ecologie? Denk bijvoorbeeld aan het geval dat in/om Lepelenburg bomen moeten worden gekapt om het park meer in visie van Zocher te brengen met kromme wandelpaden. Of denk aan Engelse werk Amelisweerd. Wil de nieuwe Erfgoednota dan dat de bomen vooral blijven staan of dat we invulling geven aan Zochers visie?

Kan de wethouder toelichten hoe de balans tussen ecologie en behoud biodiversiteit versus cultuurhistorie gaat uitslaan, als parken een monumentenstatus zouden krijgen?

Duurzaamheid
De nota blijft nog vaag als het gaat om het verduurzamen van monumentale panden, de vraag is steeds "hoe dan?". Bijvoorbeeld als er staat: "de gemeente is aanspreekpunt voor eigenaren om te adviseren welke energiemaatregelen uitgevoerd kunnen worden met behoud van monumentale waarden."

Het college stelt voor om jaarlijks 1 pilotproject te ondersteunen waarbij ervaring opgedaan wordt met verduurzaming van monumenten. Dat is een tempo wat natuurlijk niet opschiet. De klimaatcrisis is nu. En kennisdelen en goede voorbeelden zijn mooie woorden, maar als er maar 1 voorbeeld per jaar bij komt schiet het natuurlijk niet op. Waarom niet sneller? Kan de wethouder toezeggen om dat ene pilotproject te wijzigen in 'zoveel mogelijk'?

Proces
Het raadsvoorstel nu is om de voorliggende nota een vervanging te laten zijn van bestaande nota (2004 met aanvulling in 2013). Terwijl deze nota veel minder concreet is op een aantal punten. Vraag aan de wethouder: is het niet logischer om deze nota aanvullend te laten zijn?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief voortgang De Machinerie

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer