Commis­sie­bij­drage Raads­brieven Plan van aanpak sportpark Overvecht-Noord en Infor­matie over proce­sanalyse sporthal in Noordoost


1 juli 2021

Het locatieprobleem rond deze sportvelden ettert al anderhalf jaar, inmiddels is het zo erg dat ook wij als Partij voor de Dieren er niet omheen kunnen.

Groei is geen oplossing, maar juist een probleem. En de groei van de stad zorgt voor meer inwoners en de wens voor steeds meer woningbouw, en is er dus ook steeds meer plek voor sport nodig. Woningbouw op de plek van sportvelden, zoals in Zuilense Vecht, draagt bij aan de grote druk op het sportpark in Overvecht-Noord.

De Partij voor de Dieren brengt twee onderwerpen ter sprake.

1) De Utrechtse Rashondenvereniging moet weg in Zuilen en heeft al veel eigen geld geïnvesteerd in de hen toegezegde nieuwe locatie. Gemeente heeft hen ook altijd toegezegd dat ze daarheen zouden verhuizen en er zijn afspraken gemaakt over verhuisdata, over eigendom van de kantine en investeringen in het veld. Kan de wethouder toezeggen dat (en wanneer) de URV naar deze nieuwe locatie verhuist?

Omdat URV volgens afspraak zou verhuizen, investeerde de vereniging in de nieuwe plek en niet in de huidige voorziezingen. De gemeente dwingt URV nu om daar toch nog een seizoen te blijven. Is de wethouder het ermee eens dat het redelijk en logisch is dat de gemeente gaat zorgdragen dat de voorzieningen van URV voor de huidige locatie weer op een fatsoenlijk niveau komen? En kan hij dit toezeggen te doen? Wij denken in elk geval aan reparatie van het hek rondom het veld, het lekkende dak van het leslokaal en de kantine en een verwarmingsketel.

In de raadsbrief van vorige week staat “wij ondersteunen de verlening van URV op sportpark Zuilen zoveel als mogelijk.”. Maar wat betekent deze zin? Kan de wethouder ons in deze commissie toezeggen om met URV in gesprek te blijven, hen te ondersteunen en de financiële en praktische lasten op zich te nemen, aangezien deze problematische situatie is veroorzaakt door een fout van de gemeente en niet door enig toedoen van URV zelf?

2) Vleermuizen: De aanleiding voor het nieuwe uitstel is dat er mogelijk vleermuizen zitten op Overvecht Noord. Die worden verstoord door verlichting, en daarom kan EDO niet in de avonduren op dat veld voetballen. Voorzitter, het is raar dat er niet eerder een flora & fauna-onderzoek is gedaan. Het is nu eenmaal bekend dat vleermuizen graag in de buurt van sportparken verblijven. Zo werd in maart van dit jaar bekend dat Sportpark Vechtzoom met een jaar vertraagd is vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Waarom is toen niet gelijk een alarmbel afgegaan met betrekking tot Overvecht-Noord?

De Partij voor de Dieren is blij dat het belang van een veilige plek voor deze vleermuizen serieus genomen wordt. Naast EDO en URV zijn zij een derde groep belanghebbenden hier. Als ze er zijn, dan zijn ze dus bewoners, en moeten ze wat ons betreft als gelijkwaardig aan de sportverenigingen gezien worden. Vraag aan de wethouder: wat gaat het gevolg zijn als uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad vleermuizen foerageren of nestelen? Zeker gezien de huidige druk van alle kanten op de ruimte op dit sportveld, maken wij ons daarover zorgen. Kan de wethouder waarborgen dat deze druk er niet toe leidt dat vleermuizen in hun bestaan bedreigd worden door verlies van hun verblijfs- of foerageergebied?