Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Actieplan betaalbare koop­wo­ningen


9 december 2021

Dank voorzitter. Dit is een urgent en complex onderwerp waar stappen in gezet moeten worden. Dus goed dat dit actieplan er is. Daarin wordt beaamd dat er een grote systeemverandering nodig is. Daar kan de Partij voor de Dieren zich vanzelfsprekend in vinden. Mijn fractie is over het algemeen positief over het plan maar vraagt zich wel af, hoeveel kan de gemeente nou echt? Dit actieplan laat niet ontzettend veel concrete actie zien. Zoals ook al door andere fracties aangegeven zien wij ook veel losse eindjes.

Nu moet er nog degelijk beleid komen dat bovendien ook in andere steden gedragen wordt. Met de nadruk op; het moet NU. Want bijvoorbeeld over het fonds; daar kunnen nu misschien nog geschikte koopwoningen in gestopt worden. Dat zal steeds minder makkelijk gaan met de huizenprijzengekte. Dat baart zorgen. De Partij voor de Dieren is positief over het idee van het fonds. Maar, vraag ik de wethouder, hoelang is het college van plan te onderzoeken voordat er echt daadwerkelijk woningen voor “normale” prijzen beschikbaar komen voor Utrechters? En normaal is natuurlijk relatief. Wij vragen ons ook af wat deze plannen betekenen voor het aanbod sociale huur? Graag een reactie van de wethouder.

Ook vraagt mijn fractie zich af: als er zo’n fonds gaat komen, kunnen daarin dan voorwaarden worden gesteld voor duurzaamheid van de woningen, en diervriendelijk en natuurinclusief bouwen? Kan wethouder toezeggen dat dat wordt meegenomen in het fonds?

Tot slot. Dit plan is voor de korte termijn en de “iets langere” termijn. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om koopwoningen ook langdurig, structureel, betaalbaar te houden. Wanneer denkt de wethouder dat de raad het plan van aanpak voor de lange termijn kan verwachten? Zelfbewoningsplicht kan juridisch nu bijvoorbeeld maar 5 jaar. Wij zien ook graag dat dit uitgebreid wordt. Er moet voorkomen worden dat dit actieplan een grabbelton wordt voor de hogere inkomens. Dus een laatste vraag aan de wethouder: kunnen wij uitkomsten van de gesprekken met het Rijk over juridische mogelijkheden voor het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht op korte termijn verwachten?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Plan van Eisen Jaarbeurspleingebouw

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Besluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer