Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Besluit tot wijziging van de Huis­ves­tings­ver­or­dening Regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht


9 december 2021

Voor ons ligt het voorstel voor enkele wijzigingen in de huisvestingsverordening. Het is verleidelijk om naar aanleiding hiervan allerlei beschouwingen te gaan doen over zaken als omzetten (verkamering), toeristische verhuur en de gevolgen van schaarste omdat het aanbod van woningen via Woningnet niet meegroeit met de groei van de stad (waardoor de slaagkans om een sociale huurwoning te krijgen met het jaar kleiner wordt).

Maar voorzitter, ik zal me beperken tot de voorgestelde wijzigingen en niet het hele document.

Invulling bezettingsnorm kleine appartementen
Ja, eigenlijk is het raar dat dat er bij de oorspronkelijke verordening niet in stond. Voorzitter, ik moest de definitie van een meergezinswoning even opzoeken, en dat is dus eigenlijk gewoon een flat of appartementengebouw. Dan is het toch raar dat er voor kleine eengezinswoningen al wel een bezettingsnorm was vastgesteld dat daar alleen kleine huishoudens in mogen en voor meergezinswoningen niet.

Net zoals dat een 1-persoonshuishouden in een grote woning niet wenselijk is, is andersom een groot gezin in een 2- of 3-kamer appartement ook niet wenselijk.

Steun dus voor het aanpassen hiervan om dit meer te reguleren. En hopelijk draagt dit ook bij aan vergroten van de slaagkans voor kleine huishoudens.

Voorrangsregel grotere woningen
Uit de evaluatie bleek dat veel grote woningen alsnog naar kleine huishoudens gaan. Bijvoorbeeld omdat er voorrang is voor een 5-persoonshuishouden bij een grote woning, en als er dan niet zo’n groot huishouden reageert, dan is daarna degene met de meeste inschrijftijd aan de beurt.

Als Partij voor de Dieren steunen we de gedachte dat dit onwenselijk is en dat een oplossing er mogelijk in zit om de voorrang te geven aan het grootste huishouden dat gereageerd heeft.

Toch nog een vraag hierover aan de wethouder: Dit soort grote woningen kunnen ook heel geschikt zijn voor “friends-woningen”. Is die optie ook besproken als invulling voor deze grote woningen? En kunnen mensen die alleen een vriendschappelijke relatie met elkaar hebben, ook samen op een dergelijke woning reageren?

En omdat veel woningen geschikt zijn voor grotere huishoudens, zou dit de slaagkans voor alleenstaanden nog meer kunnen verkleinen. wat voor antwoord heeft de huisvestingsverordening daarop?

Voorrang voor lage middeninkomens
Dit gaat ten koste van beschikbaarheid voor de lage inkomens. Maar in de huidige markt komen lage middeninkomens er ook niet tussen in de middenhuurmarkt.

Aanpassing Groot > Beterregeling
Ik was eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld dat er een soort misbruik is gemaakt van de groot>beter regeling. (door mensen die een impopulair 4-kamer appartement accepteren en daarna snel met voorrang doorstromen naar een mooi 3-kamer woning in een gewilde wijk).

Blijkbaar kon dat omdat dat grote appartement niet met voorrang naar een groot gezin ging? In elk geval kunnen wij prima instemmen met het aanscherpen om dit te voorkomen.

Afsluitend
Al met al vragen we ons nog wel af: Gaat dit ook leiden tot méér -betaalbare- woningen?( En dan met name ook woningen onder de 1e en 2e aftoppingsgrens?) Voorzitter, dit is een beetje een retorische vraag dat snap ik ook wel, maar dat is toch wel een gevoel dat ons beklijft. We praten de hele dag eindeloos over hoe we de beschikbare woningen gaan toewijzen, maar ondertussen wordt de markt nog steeds gedomineerd door investeerders en niet door volkshuisvesters. Woningcorporaties wíllen graag meer bouwen, maar elke beschikbare bouwgrond is onbetaalbaar en wordt voor hun voeten weggekaapt door investeerders en speculanten. Deelt de wethouder die frustratie met de Partij voor de Dieren?

Voorzitter, dank u wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Actieplan betaalbare koopwoningen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Evaluatie Actieplan middenhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer