Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Akkoord inzet Meer­ja­ren­stra­tegie Regionale Ontwikkel Maat­schappij (ROM) 2023-2026


17 november 2022

Dank voorzitter. Kort nog even van de Partij voor de Dieren. Ook in deze economische strategie staat de mens weer volop centraal, en niet de toekomst van de planeet. Dit in tijden van klimaatcrisis, van biodiversiteitscrisis. Deze Meerjarenstrategie en de ROM zijn gericht op economische groei, op internationalisering, handel, en exportbevordering. GroenLinks zei het net ook al: de focus zou ook duurzaamheid moeten liggen. Utrecht heeft nota bene de klimaat- en biodiversiteitscrisis uitgeroepen. De urgentie van crises zien wij niet terug in de boodschap van het college richting de aandeelhoudersvergadering. Hoe is dit mogelijk, voorzitter? En hoe gaat de wethouder onze zorgen hieromtrent wegnemen? Hoe wordt het ecologische plafond van onze planeet gerespecteerd? Wat kan de wethouder toezeggen?

En als we actief sturen op meer groene bedrijven, sturen we dan net zo actief op minder vervuilende bedrijven? En aangezien Life Sciences & Health één van de ecosystemen waarop wordt ingezet - Life Sciences gaan nogal eens gepaard met dierproeven - sturen we dan op bedrijven die niet aan dierproeven doen? Is de wethouder bereid deze boodschap ook mee te nemen richting de aandeelhoudersvergadering?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage 17 november: Energie, duurzaamheid en wonen

Lees verder

Commissiebijdrage Reactie op VRU Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 en inbreng Beleidsplan 2024-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer