Commis­sie­bij­drage Reactie op VRU Ontwerp-regionaal risi­co­profiel 2023 en inbreng Beleidsplan 2024-2027


24 november 2022

Voorzitter, de reactie aan de VRU vinden wij goed, en we hebben drie aanmerkingen.

In de reactie van het college vinden wij het goed dat gerefereerd wordt aan klimaatveranderingen, zoals ook de VRU dat zelf ook doet, maar wat ons betreft mag dit urgenter, en gebruikt het college hier: klimaatcrisis met toenemende extreme gevolgen. Kan het college dit in de brief opnemen en de VRU vragen het woord klimaatcrisis ook te gebruiken in het te maken beleidsplan als deze?

En kan het college toezeggen de VRU in de brief te vragen de belangen van dieren mee te nemen in hun risico's aangaande klimaatverandering? Want ook gehouden en wilde dieren zullen gevolgen ondervinden van droogte, branden, overstromingen en hitte en de VRU schrijft nu alleen over gevolgen voor mensen. Dit moet in het beleidsplan landen.

In het risicoprofiel en beleidsplan zien we dat de VRU oog heeft voor ondermijning, grof geweld en rechts-extremisme, maar wij missen een paragraaf over de samenhang met discriminatie, etnisch profileren, trans- en homohaat, en straatintimidatie. Want rechts-extremisme wordt genoemd, maar de aandacht gaat vooral richting terrorisme. Kan het college in de reactie benoemen dat de VRU in haar beleidsplan een paragraaf opneemt met aandacht voor discriminatie, etnisch profileren, trans- en homohaat, en straatintimidatie?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Akkoord inzet Meerjarenstrategie Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) 2023-2026

Lees verder

Raadsbijdrage Debat Plan voor het herinrichten van de Weerdsingel OZ

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer