Raads­bij­drage Debat Plan voor het herin­richten van de Weerdsingel OZ


1 december 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren wil geen vervuilend asfalt, maar klinkers. En geen kruising maar de rotonde en bijbehorend groen behouden.

Wij zitten niet te wachten op deze herinrichting. De participatie is mislukt. Onze fractie stemt daarom vóór de motie van EenUtrecht om het bewonersalternatief als gelijkwaardig ontwerp voor te leggen aan de raad, naast het IPvE/FO waar het college mee komt.

Wij zijn gecharmeerd door de ideeën over een zogenaamd Weerdpark van de groep actieve bewoners. Ik dien daarom de motie ‘Realiseer Weerdpark met bewoners in’.

Voorzitter, als die herinrichting er dan wel komt, pak dan ook de oevers aan. De biodiversiteit verkeert in crisis en heeft het hard nodig dat er natuurvriendelijke oevers komen. Dieren die anders verdrinken kunnen dan eindelijk het water uitklimmen. Ik dien dus de motie ‘Natuurvriendelijke oevers aan de Weerdsingel Oostzijde’ in.

Hiermee kwam ik aan het einde van mijn bijdrage. Dank u wel, voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Reactie op VRU Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 en inbreng Beleidsplan 2024-2027

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Lomanlaan 103-105

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer