Motie Natuur­vrien­de­lijke oevers aan de Weerdsingel Oostzijde


1 december 2022

Motie 373/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 1 december 2022, ter bespreking van Debat Plan voor het herinrichten van de Weerdsingel OZ,

Constaterende dat:

  1. Bij de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde de kans ontstaat om de Singeloevers meteen natuurvriendelijk in te richten;
  2. Natuurvriendelijke oevers door hun geleidelijke overgang van water naar land zorgen voor meer leven in en om het water, en dus goed zijn voor de biodiversiteit;

Overwegende dat:

  1. Dieren die per ongeluk in de Singel belanden en anders waarschijnlijk zouden verdrinken, met natuurvriendelijke oevers zelf het water weer uit kunnen komen;
  2. Natuurvriendelijke oevers een grote impuls geven aan de groenkwaliteit van zowel de Weerdsingel Oostzijde als de Singel, waar nog een grote vergroeningsslag moet worden gemaakt;

Draagt het college op dat:

  1. Bij de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
Gert Dijkstra, EenUtrecht
David Bosch, PVV
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Mohamed Talhaoui, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Jantine Zwinkels, CDA
Stevie Nolten, BIJ1


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell

Lees verder

Motie Realiseer Weerdpark met bewoners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer