Motie Werk niet mee aan green­washing door Shell


1 december 2022

Motie 396/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Zienswijze bij 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Constaterende dat:

 1. Staatsbosbeheer de uitvoeringstaken overneemt van RMN voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 2. De gemeente Utrecht op verschillende plekken samenwerkt met Staatsbosbeheer, niet alleen indirect via het recreatieschap Stichtse Groenlanden, maar ook bij Recreatie om de Stad.
 3. De gemeente Utrecht en Staatsbosbeheer beide ondertekenaar van het Pact Groen Groeit Mee zijn, waaruit mogelijk ook samenwerking voortkomt.
 4. Staatsbosbeheer in 2019 een samenwerking met Shell is gestart waarbij Shell 17,4 miljoen euro investeert in Buitenfonds van Staatsbosbeheer. [1]

Overwegende dat:

 1. Er een klimaat- en biodiversiteitscrisis gaande is, waardoor we zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af willen
 2. Shell $12 miljard investeert in bestaande en $8 miljard in (zoeken naar) nieuwe fossiele projecten, en slechts $3 miljard (12%) in duurzame energie, waarbij ook marketing in deze 3 miljard is meegenomen [2]
 3. Shell reclame heeft gemaakt voor deze samenwerking en daarmee hun beleid groenwast [3]
 4. We in Utrecht, en met de regio samen, hard werken aan de duurzame energietransitie
 5. Shell deze ambitie duidelijk niet deelt met Utrecht

Draagt het college op:

 1. Staatsbosbeheer te vragen de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Shell niet uit te breiden of te verlengen, en indien mogelijk zelfs stop te zetten.
 2. als deelnemer van het recreatieschap de motie onder de aandacht brengen in het DB en AB van het recreatieschap.

Verzoekt de griffie:

 1. Deze motie breed onder de aandacht van andere gemeenteraden te brengen waar Staatsbosbeheer uitvoering van het recreatieschap doet met als doel een krachtig signaal af te geven aan Staatsbosbeheer.

En gaat over tot de orde van de dag

Rik van der Graaf, ChristenUnie
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1
Annemarijn Oudejans, Student&Starter
Rachel Heijne, GroenLinks
Gert Dijkstra, Eén Utrecht
Charlotte Passier, VOLT


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, CU, Denk, SBU, GL, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Maak van de voedselagenda meer dan mooie woorden

Lees verder

Motie Natuurvriendelijke oevers aan de Weerdsingel Oostzijde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer