Raads­bij­drage Raads­voorstel vast­stelling bestem­mingsplan Lomanlaan 103-105


1 december 2022

In bestemmingsplan Lomanlaan was de bomenparagraaf zoooo slecht dat mijn fractie om een raadsbrief moest vragen om de informatie te krijgen waarop wij kunnen beoordelen op de kap van bomen opweegt tegen het realiseren van woningen. Tot het allerlaatste moment heb ik getwijfeld of ik de motie Motie 74/2022 “Informeer accuraat over bomen” opnieuw zou indienen om zo het college tot de orde te roepen. Maar deze motie is al unaniem aangenomen. Dus ik dien niks in, maar ik deel wel een waarschuwing uit. College, leef deze motie na. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat bomenparagrafen vanaf nu voortaan accuraat en op orde zijn? Ons geduld raakt op.

Ook de brief met aanvullende informatie die wij kregen vond ik nog niet helemaal op orde. Er staat namelijk dat er een kapvergunning is verleend op 28 maart voor 17 bomen, en wij hopen maar dat deze bomen nog niet gekapt zijn. Conform de motie kappen met kappen mogen bomen pas gekapt worden na vaststelling bestemmingsplan. Kan de wethouder bevestigen dat deze bomen er nog gewoon staan?

Voorzitter, wij worden vaak een rupsjenooitgenoeg genoemd als het gaat om bomen. Maar in deze tijd van biodiversiteitscrisis moeten we zorgvuldig omgaan met elke boom in de stad.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Debat Plan voor het herinrichten van de Weerdsingel OZ

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Aanvullende informatie over stikstof voor vaststelling bestemmingsplan Ivoordreef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer