Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel bedrijfs­uit­breiding De Trip B.V.


15 april 2021

Het raadsvoorstel:
-Er wordt nu al geluidsoverlast en geuroverlast ervaren door inwoners van Zuilen.
-Er is nu al sprake van uitstoot van stikstof, roet en andere vervuilende stoffen.
-Er zijn nu al signalen vanuit Lage Weide dat er te weinig capaciteit is voor handhaving en dat uitzonderingen op geldende regelgeving ongewenst zijn.

De Partij voor de Dieren vindt dat de Trip haar vervuilende en herrie-makende activiteiten juist moet beperken in plaats van uitbreiden. We zijn daarom blij dat het college bij het standpunt blijft om de aangevraagde uitbreidingsvergunning niet te honoreren.

Omwonenden op RIB: weinig vertrouwen dat de overlast minder wordt na uitbreiding.
Nog wel een vraag over het proces:

Waarom heeft het meer dan een jaar geduurd om opnieuw op dit punt uit te komen? De gemeente heeft allerlei second opinies uitgevraagd, is op vele momenten in gesprek geweest met de Trip in pogingen om die uitbreiding toch te kunnen faciliteren. Vraag aan de wethouder: waarom is hier eigenlijk zoveel ambtelijke tijd in gestoken? Wat hebben die uren, maar ook alle second opinies, eigenlijk gekost?

Juridische voorgeschiedenis
Maar, nu we het toch over de Trip hebben, heb ik nog wel een aantal andere vragen. Het college stelt dat, omdat er nu een aanvraag voor uitbreiding ligt, het niet nodig is of het in de volgorde past om een uitspraak te doen over de in 2017 aangevraagde vergunning voor keerwanden.

In 2017, na een hoop heen-en-weer tussen de gemeente, de Trip en de Milieugroep Zuilen, deed de rechter een uitspraak dat de gemeente opnieuw een beslissing moest nemen op het bezwaar van Milieugroep Zuilen uit 2015 tegen het toestaan van keerwanden.

Voorzitter, die opdracht van de rechtbank, om binnen 10 weken een nieuw besluit te nemen, die uitspraak is inmiddels 4 jaar oud. In 2017 kon je toch de nu voorliggende uitbreidingswensen niet zien aankomen. Waarom mag je dan die 10 weken naast je neerleggen?

Vraag aan de wethouder is dan toch, ook lós van het uitbreidingsverzoek waar we het vandaag en waar we het vorig jaar over hadden, waarom is er toen niet gewoon een nieuwe beslissing over die keerwanden genomen? Dat u vandaag zegt, “ja nu ligt dit uitbreidingsverzoek er, dat wachten we even af”, dat snap ik nog wel. Maar ergens in de afgelopen 4 jaar die daartussen zat had er toch echt wel een nieuwe beslissing genomen kunnen worden. Daar is toch echt tijd genoeg voor geweest?

Hoe kan over een uitbreiding besloten worden als er voor de huidige activiteiten nog geen definitieve vergunning beslissing is?

En omdat er nog geen nieuw besluit is genomen op die vergunning die al in 2015 oorspronkelijk werd aangevraagd, kan de Trip die vergunning blijven gebruiken. Tenminste: er is (tussen gemeente, omwonenden en Trip), onduidelijkheid of de bedoeling was dat de Trip het voor 10 weken mocht blijven gebruiken, of dat het echt was ‘tot het moment dat er een nieuw besluit is’. Maar het komt er in de praktijk op neer dat er al die jaren overlast is en ook dat het voor omwonenden onmogelijk is om hiertegen in te gaan, want er is immers geen lopende vergunning waartegen ze in beroep kunnen.

Deelt de wethouder de mening dat de omwonenden hiermee in een lastige positie zijn gebracht en dat door het al die jaren uitblijven van een nieuwe beslissing, ze daarmee de beroepsmogelijkheden voor omwonenden afneemt?

Vergunde overlast versus illegale activiteiten
Lage Weide is een industriegebied en dus zitten daar bedrijven die herrie en stank en vieze lucht veroorzaken. En de stad daaromheen wordt steeds voller, waardoor de hinder daarvan door steeds meer mensen en van steeds dichterbij ervaren wordt.

Ook in het belang van andere bedrijven op Lage Weide is een eerlijke handhaving van spelregels van belang. Deelt de wethouder de mening dat een besluit om hier af te wijken van bestemmingsplan daaraan niet bijdraagt?

Op de RIB werd genoemd dat andere ondernemers op Lage Weide constateren dat het nog wel eens ontbreekt aan handhavingscapaciteit voor het handhaven van bestaande regels bijvoorbeeld over het gebruik van de openbare ruimte. In deze situatie waarin handhaving van bestaande activiteiten al niet lukt, lijkt het de PvdD niet logisch om nog meer uitbreiding toe te staan. En ook niet logisch om afwijkingen van bestaande regels toe te staan. Ook hier de vraag: deelt de wethouder die mening?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Verordening U-Pas

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Grex IPvE en SPvE Zuilense Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer