Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel bestem­mingsplan Lomboks­plein


12 januari 2023

Het bestemmingsplan dat voor ons ligt is een herkenbare doorvertaling van het IPvE van vorig jaar. De Partij voor de Dieren ziet weinig nieuws. Goed aan het plan is dat er duurzaam, circulair en diervriendelijk gebouwd wordt. Ook goed is dat er veel groen bijkomt, inclusief een groene verblijfplek (het woord park vinden wij net teveel eer).

Mijn fractie heeft wel nog steeds dezelfde bezwaren als vorig jaar:

Er blijven teveel auto's in het gebied. Wil het Lompokplein, en overigens ook het Daalsepark, een prettige plek worden dan moet het college sturen op veel minder autobewegingen op deze plek. Die ambitie zien wij onvoldoende.

Mijn fractie blijft tegen de onderdoorgang voor fietsers bij Leidsekade-Van Sijpesteijnkade. Een gelijkvloerse kruising heeft minder asfalt nodig en kost ook minder. De onderdoorgang kost 2,6 miljoen. Voor ons echt teveel, zeker als je bedenkt dat we met dit geld de bebouwing op het Daalsepark kunnen voorkomen. En die andere ongelijkvloerse kruising, bij de HOV-baan, willen wij natuurlijk ook niet.

Er worden 50 bomen gekapt. Hoewel de bomenparagraaf drie pagina's beslaat, zien we niet altijd waarom bomen weg moeten. De VVD had het al over een rij bomen bij de Graadt van Roggenweg die te makkelijk weg moeten, maar ons is het ook niet altijd duidelijk of er bomen gekapt worden voor het rechttrekken van verkeersrouters terwijl die best iets anders zouden kunnen. Kan de wethouder toezeggen nog eens de kap van alle bomen te leggen langs het pontwerp, en die laatste aan te passen om al is het maar 1 boom te redden?

Nieuwe bomen zijn van de eerste grootte, dat is mooi, maar kan de wethouder toezeggen dat het ook gaat om volwassen bomen, die bijdragen aan biodiversiteit, dus met vruchten/nectar en daarmee meerwaarde voor insecten?

Een ander pijnpunt voor ons is dat we nu al een tijdje plannen krijgen waar bomen gekapt worden, en er nieuwe terugkomen. Per plan te verantwoorden, maar de teller loopt op: teveel oude bomen weg, veel twijgjes terug. We dagen de wethouder uit met goed natuurinclusief plan te komen, waarbij bestaande bomen uitgangspunt zijn van planvorming? De balans begint voor ons nu richting ontevredenheid door te slaan.

Een ander bezwaar van ons, was de uitbreiding van het hotel. De eigenaar, echter, overweegt dit niet te doen, vanwege financiƫle risico's. Het raadsvoorstel zegt hier later plannen voor te maken. Mijn fractie wil die duidelijkheid nu al: als er niet meer hotelkamers bijkomen, wat betekent dit dan? Komt er meer ruimte voor groen? Of komen er woningen? En wat gebeurt er dan met de eventuele parkeergarage onder het hotelblok? Graag meer informatie hierover.

En dan nog twee onderwerpen die we inbrachten bij IPvE en niet terugkomen in het bestemmingsplan:

Er komt horeca bij: we weten dat het college meer wil sturen op gezonde voeding in het stationsgebied, in hoeverre gaat dit gebeuren bij het Lombokplein? Nog een vreetschuur past wat ons betreft niet hier.

Er komt meer water, met natuurvriendelijke oevers. Kan de wethouder toezeggen FUP's te realiseren bij stenen kades?

En tot slot, nu de Leidsche Rijn doorgetrokken en verbreed wordt, betekent dit dan ook dat als nieuw water kan worden beschouwd en kan de wethouder bevestigen conform staand beleid dat hengelen hier niet wordt toegestaan?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef Overvecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Tussenstand herontwikkeling Jan van Galenstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer