Raads­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Chw bestem­mingsplan Ivoor­dreef Overvecht


22 december 2022

Laat ik met de deur in huis vallen. De Partij voor de Dieren vindt dit een slecht plan, en keurt de hele gang van zaken af. Niet alleen omdat er gebouwd gaat worden ten koste van bijna 150 volwassen en gezonde bomen. Ook niet alleen omdat er een stuk waardevolle groenstructuur gesloopt gaat worden.

In de commissie verwees de wethouder naar de Ruimtelijke Visie Overvecht 2005 waar aangekondigd wordt dat nieuwe bebouwing dichter op de Einsteindreef komt te staan. Met deze zin zijn alle opeenvolgende colleges met de plannen doorgegaan. Zonder aan de noodrem te trekken. Zonder waardevolle inbreng van betrokken bewoners te verwerken. Zonder de raad in de positie te brengen. Vorig jaar werd de bouwenvelop in het zomerreces naar de raad gestuurd. En toen kon er niks meer aan veranderd worden. Het is tekenen bij het kruisje en worden gechanteerd met woningnood. Terwijl elke boom in deze stad van grote waarde is!

Terug naar die Ruimtelijke visie Overvecht 2005. Daar staat ook: “De groenkwaliteit langs Eindsteindreef is behouden en versterkt". Nou mooi niet dus. Want deze bomenrij, die onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Groenstructuur, wordt gewoon keihard gesloopt. Vraag aan de wethouder nogmaals: wie heeft het wanneer een goed idee gevonden dat de bomen maar plat moeten voor sloop en nieuwbouw? Niet volgens de Ruimtelijke Visie waar zij in de commissie naar verwees.

De raad staat buitenspel en de bomen zijn de dupe, en daarmee ook klimaat en biodiversiteit. Wij willen dit nooit meer. Daarom drie moties:

Er staan nog 67 bomen in de weg staan van de nieuwbouw aan de Ivoordreef en de Utrechtse Bomenstichting heeft een rechtszaak aangespannen gericht op de verleende velvergunning. Wij zeggen: kap pas na uitspraak, anders heeft de rechtszaak geen zin. En daarom een motie, samen met Volt.

Stokoude plannen uitvoeren die ten koste gaan van zoveel kapitale bomen? Voorkom dat. Daarom de motie, met Volt en GroenLinks, “Voorkom bomenkap in toekomstige bouwplannen”.

De ontwikkeling aan de Ivoordreef gaat gepaard met teveel stikstofuitstoot. Dus neemt het college aanvullende maatregelen. En als dat hier kan, waarom dan niet overal? Daarom deze motie.

Voorzitter, het liefst hadden we een amendement ingediend dat erop zou toezien dat er nog een ronde participatie zoude plaatsvinden en dat creatieve ontwerpers betrokken zouden worden om bouwplannen nog iets aan te passen en zoveel mogelijk bomen te redden, maar hiertoe zien we in het bestemmingsplan geen ruimte. Dus wij zullen vandaag tegen stemmen, en spreken waardering uit aan bewoners, wijkplatform, actiegroep en andere betrokkenen die zo hard gestreden hebben voor een beter bouwplan aan de Ivoordreef.