Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Gemeen­te­lijke bijdrage aan een stedelijk aanmeld­beleid basis­on­derwijs


11 februari 2021

Een helder, transparant en eerlijk aanmeldbeleid is ontzettend belangrijk om alle kinderen in onze stad een plek op een school van hun keuze te geven en een gelijke kans op goed onderwijs. Dit voorstel van het college is minder uitgebreid uitgewerkt dan dat van de PvdA. Gelukkig zien wij wel veel ideeën uit het initiatiefvoorstel terugkomen, net als punten die de Partij voor de Dieren in eerdere commissies heeft meegegeven.

Het is goed om te zien dat er op de lange termijn wordt gedacht (door bijvoorbeeld de link te leggen met onderwijshuisvestingsvraagstukken en sociaaleconomische segregatie) en dat er binnen dit voorstel ruimte is voor maatwerk. Fijn ook dat het verschaffen van heldere informatie naar ouders én scholen als prioriteit wordt gezien. Als niet iedereen goed op de hoogte is, kunnen we een geslaagd beleid op de buik schrijven.

Met name een centraal aanmeldpunt in plaats van een systeem per school of per bestuur, en een voorrangscriterium op buurtgerichtheid aan de hand van het woonadres van het kind zijn aspecten van het voorstel voor het nieuwe aanmeldbeleid waar de Partij voor de Dieren blij mee is.

Eerder heeft de Partij voor de Dieren zorgen geuit over het naleven van afspraken, evaluatie en monitoring. Het college heeft aangegeven dat inspecteurs van de onderwijsinspectie het aanmeldbeleid mee gaan nemen in hun reguliere toezicht op de schoolbesturen in Utrecht. Dat is mooi, maar ik vraag mij af hoe dit dan precies gecontroleerd gaat worden. Dezelfde soort vraagtekens heeft de Partij voor de Dieren bij de plannen voor monitoring en jaarlijkse evaluatie van het beleid. Wij zien graag dat dit aandachtig gebeurt en dat het beleid in de toekomst bijgestuurd wordt mocht het niet goed lopen. In dit voorstel van het college staat dat scholen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, uitvoering en naleving van dit aanmeldbeleid. Trekt de gemeente er dan niet teveel de handen van af? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat er niet, net als voorheen, in de praktijk andere dingen gebeuren? Graag een reactie van de wethouder.

Dan een vraag over het aangeven van voorkeursscholen. In dit voorstel van het college wordt er geen minimum en/of maximum genoemd. Wethouder, waarom staat dit er niet in?

Ook zou ik graag van de wethouder een korte toelichting willen krijgen over de hardheidsclausules. Daar zien wij in het voorstel nog geen heldere uitwerking van. Waar gaan we nu precies mee akkoord? Wie stelt deze hardheidsclausules op en wanneer mag er gebruik van worden gemaakt? Hoe ziet de wethouder de balans tussen de vrijheid voor eigen beleid en anderzijds het niet teveel ruimte creëren?

Het laatste waar kinderen gebaat bij zijn, is politiek geneuzel. De Partij voor de Dieren staat dan ook positief tegenover het plan om een nieuw, centraal geregeld, aanmeldbeleid voor komend schooljaar al van kracht te laten zijn. Het is van belang dat we er ons best voor doen om dit plan te laten slagen.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder

Lees verder

Commissiebijdrage Quickscan Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer