Raads­bij­drage Raads­voorstel Crisis- en herstelwet bestem­mingsplan Voordorp-Voor­veld­sepolder


4 februari 2021

Hier hebben we weer zo’n zogenaamd beleidsneutrale omzetting, waarbij er stiekem toch nog een en ander inhoudelijk wijzigt. De wethouder wenst misschien dat wij tekenen bij het kruisje, maar er ligt toch echt gewoon een bestemmingsplan voor en dat gaan wij dan ook als zodanig inhoudelijk bekijken.

Op grote lijnen kunnen wij inderdaad gewoon instemmen, maar wij hebben nog wel een bedenking bij de lijst met ambtshalve wijzigingen. Dat is een lijstje met aanpassingen die niet ter inzage gelegen hebben en niet in het bestemmingsplan staan, maar waarvan de wethouder wenst dat die toch nog even gewijzigd worden terwijl we het bestemmingsplan vaststellen.

In dat lijstje wordt op twee locaties een gebied dat nu bestemming ‘groen’ heeft, omgezet naar ‘verkeer-verblijfsgebied’. Voor de binnentuin van het Groene Dak wil de wethouder dit zelf gaan repareren en hebben we een STVV gekregen gelukkig.

De Partij voor de Dieren is er echter ook niet blij mee dat op de Kögllaan de bestemming ‘groen’ verwijderd wordt. Er is weliswaar nu ook al sprake van een fietspad, en dat is ook het probleem niet.

In de regels van dit bestemmingsplan leggen we vast dat óók bij de bestemming Groen, een fiets of voetpad een toegestane invulling is. Er mag dus best veel, maar bijvoorbeeld activiteiten die de biodiversiteit aanpassen, die mogen niet.

Dit in tegenstelling tot gebieden met de bestemming ‘Verkeer’, daar is die bescherming van bestaand groen veel minder goed gewaarborgd.

De Kögllaan is een fietspad, wisselend van klinkers, stoeptegels en asfalt gemaakt, grenzend aan een watergang langs het spoor en aan de andere kant privé-tuinen of volkstuinen. Het is een prima fietspad, maar het is ook een rustig pad langs de achterkant van de wijk, waar bijvoorbeeld dieren nog een schuilplaats kunnen vinden in de groenstroken en in de bomen en struiken langs de oever van de watergang. Aan die situatie hoeft niets te veranderen, maar als we er bestemming ‘Verkeer’ aan geven, dan verdwijnt de waarborg die we daarvoor hebben. Ik wil daarom een amendement indienen.

Tenslotte: Het ontbreekt in Voordorp aan een buurtfunctie. Een gezellige plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar ze eventueel terechtkunnen voor een kop koffie of een borrel. Daarom dienen we de motie van GL hierover mede in.

Voorzitter, ik rond af. Laten we ook voor de toekomst borgen dat wat groen is groen blijft, en dat Voordorp een prettige plek om te wonen blijft.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vrijgave Uitvoeringskrediet Westelijke Stadsboulevard

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage aan een stedelijk aanmeldbeleid basisonderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer