Raads­bij­drage Vrijgave Uitvoe­rings­krediet Weste­lijke Stads­bou­levard


4 februari 2021

Voorzitter, in de commissie waren wij al enthousiast over het voorlopig ontwerp van de Westelijke Stadsboulevard. Asfalt verdwijnt, groen komt terug. Dat ziet de Partij voor de Dieren natuurlijk graag. Met dit voorstel wordt een lelijke asfaltbarrière omgevormd tot een groenere omgeving die leefbaarder is voor mens en dier.

Bij deze wil mijn fractie terugkomen op een aantal punten.

-We zijn heel blij met de aanplant van circa 400 bomen, en dat daarbij gekozen gaat worden voor meer volwassen en biologische exemplaren, en meer diverse en inheemse soorten. Dank voor mooie toezeggingen op dit punt.

-Ook zijn we blij met de passage over verlichting in relatie tot fauna in de nagezonden raadsbrief. De verlichting wordt vervangen en afgestemd op vleermuizen. En dat het lichtplan nog eens wordt gecontroleerd op nieuwe vliegroutes van vleermuizen is uitstekend.

-Op het ontwerp van de WSB is bezuinigd vanwege tegenvallende budgetten. Mijn fractie maakt zich hier zorgen over, omdat in veel mobiliteitsplannen van het college sprake is van te weinig geld – laatst ook nog bij Lombokplein. Wij constateren dat het college teveel plannen heeft maar te weinig poen en raden het college aan te kiezen. Onze keuze is bekend: bezuinig op NRU en kies voor gelijkvloerse doorstroming.

-In de commissie kwam GroenLinks met het goede idee om hooiland-maaibeheer in plaats van kort gras toe te passen in de middenbermen van de Westelijke Stadsboulevard. De nagezonden brief maakt hier nog niks duidelijk over, want er wordt eerst een en ander onderzocht om te kijken of het kan. Wij zouden willen dat de wethouder dit omdraait en daarom: kan zij toezeggen dat hooiland de standaard wordt en onderzocht wordt hoe dit mogelijk gemaakt kan worden?

Ons grootste punt vandaag ligt op het gebied van bomen. Want rond de Majellaknoop moeten 45 bomen gekapt, en deze Majellaknoop is niet alleen een knooppunt van wegen, maar ook van ecologische verbindingen. We vroegen daarom om een bomeninventarisatie, en kregen die ook (waarvoor dank), maar hoewel onze fractie inmiddels behoorlijk gespecialiseerd is in het bestuderen van bomeninventarisaties, maakte dit rapport niet duidelijk welke bomen waarom weg moeten.

Daarom drie toezeggingen:

- Kan het college toezeggen te werken aan een leesbare rapportage, uniform in vorm in de diverse gemeentelijke beleidsportefeuilles, als het gaat om te kappen bomen, met als doel dat goed inzichtelijke welke bomen gekapt worden, met daarbij ook: waarom?

-De wethouder schrijft dat, op weg naar het Definitief Ontwerp, veldonderzoek wordt gedaan om te beoordelen of alle verplantbare bomen daadwerkelijk kunnen worden verplant en of verplanten past binnen de fasering. Meermaals verplanten is kostbaar, lezen we in de brief (net zoals dat meermaals verplanten ook een aanslag op de conditie van een boom is). Maar ecologische waarde is wat ons betreft veel belangrijker dan kosten, en daarom graag de toezegging dat op verplanten niet bezuinigd wordt en dat alle verplantbare bomen, die dat qua conditie aankunnen, daadwerkelijk verplant worden. Wij overwegen hier een motie.

Tot slot, kondig ik alvast een motie aan. We willen dat het college in het proces naar het Definitief Ontwerp nog eens per boom gaat kijken of deze kan blijven door het ontwerp iets aan te passen. En dan vooral rond de Majellaknoop is elke boom waardevol.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer