Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Licentie lokale omroep m.i.v. 8 april 2023


25 augustus 2022

Het belang van een goede, onafhankelijke en degelijke lokale omroep is in deze commissie in de afgelopen maanden regelmatig besproken. Ook het rapport van de commissie Daalmeijer zal ik niet uitgebreid herhalen.

Maar het verbaast mij wel dat het college, met dit onderzoeksrapport in de hand, toch met zo’n karig voorstel naar de raad komt.

Ik zal het hebben over het beleid en de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, de financiering en de planning.

Beleid en eigen verantwoordelijkheid gemeente

Met het raadsvoorstel wordt een groot aantal aandachtspunten aan potentiële aanvragers voor een licentie meegegeven, eigenlijk zijn gewoon letterlijk de adviezen van de commissie gekopieerd:

  • Vorm en inhoud geven aan een wijkgerichte mediaorganisatie,
  • Aan professionele onderzoeksjournalistiek voor de helft van het budget,
  • Vormgeven aan een digitaal mediaplatform dat voor alle mediapartners toegankelijk is,
  • Samenwerken met verschillende wijk- en stedelijke voorzieningen.

En dit alles volgens de bedragen zoals in het voorstel.

Het raadsvoorstel benoemd de adviezen van de commissie, maar legt de uitvoering ervan volledig bij de mediaorganisaties die de nieuwe licentie gaan aanvragen. Die moet laten weten hoe ze er invulling aan gaan geven. Ik vind dat het college daarmee veel te veel de verantwoordelijkheid afschuift op de mediaorganisaties, terwijl je wilt dat gemeente zelf ook wat doet. Bovendien worden wel extra taken gevraagd, maar geen extra budget aangeboden.

Ik heb een vraag aan de wethouder: waarom neemt de gemeente hierin niet zelf meer verantwoordelijkheid?

De gemeente kan steun zijn door stimuleren, aanjagen, verbinden en mogelijk maken.

Utrecht heeft momenteel geen lokaal mediabeleid, en dat is eigenlijk gek, zeker voor de vierde stad van Nederland. Ook dit was een conclusie van de adviescommissie. Wat ons betreft gaat de gemeente, náást het wettelijk minimum, beleid ontwikkelen om mediaorganisaties actief te stimuleren en te ondersteunen.

Bij de voorjaarsnota slotdebat is hierover ook al even gesproken en de wethouder zegde toen iets toe als “voor 2025 met het veld in gesprek en alvast beginnen met werken aan een visie op lokaal mediabeleid”. Die is echter niet in de toezeggingenlijst beland en op dat moment was er ook niet zoveel tijd. Daarom nu nog even opnieuw de vraag: wat gaat de wethouder nu precies ontwikkelen op dit gebied en wanneer kunnen de raad en het mediaveld daar iets van verwachten?

Financiering

Over de financiering wil ik kort zijn: We hadden te maken met een 2/3 bezuiniging (van 700 naar 240.000). De coalitie heeft besloten dit niet volledig te repareren, maar slechts op te hogen met 150.000. Utrecht zit daar nu dus maar minimaal boven het wettelijk minimum, terwijl we wel een hele waslijst aan eisen en wensen bij de nieuwe aanvrager neerleggen.

Hoe eerlijk en hoe realistisch is dit? Graag een reactie van de wethouder.

En gelijk nog een vraag hierover: Wat vindt de wethouder ervan dat andere gemeenten, zowel binnen als buiten de G4, veel méér uitgeven aan lokale media? Dat is toch gênant voor een stad als Utrecht?

Bingo FM, met zijn specifieke doelgroep (we kregen al een mail van een trouwe luisteraar die de raad wist te vinden), dreigt hiermee te verdwijnen. De post ‘professionele onderzoeksjournalistiek’ wordt in de komende licentieperiode afgebouwd van 230.000 naar 116.000 per jaar. De Partij voor de Dieren vindt dit een absurde bezuiniging. Wat zegt het college hiermee over het belang van controlerende journalistiek? Ik hoor graag hoe de wethouder dit uitlegt. En wat ons betreft gaat dit dus niet door.

Planning

Omdat 8 april de huidige aanwijzing aan Omroep Utrecht Stichting afloopt moet er voor een verlening vóór 8 oktober een nieuwe aanvraag liggen. Betrokken organisaties geven in een gezamenlijke brief aan gemeenteraad en wethouder aan dat ze meer tijd wensen om aan het gevraagde plan te werken.

Het is niet helemaal helder of juridisch mogelijk is langer de tijd te nemen, de mediawet is daarover niet duidelijk. Er zijn wel voorbeelden, bijvoorbeeld Amersfoort, waar een nieuwe aanwijzing langer duurt en de lopende financiering en aanbod gewoon langer doorloopt.

Een vraag aan de wethouder: is bij de gemeente helder wat er gebeurt als er géén, of niet op tijd, een nieuwe aanvraag wordt ingediend? Welke scenario’s zijn er dan en is het mogelijk om in een dergelijk geval de lopende aanwijzing door te financieren? Graag een toelichting van de wethouder en ook graag de toezegging om deze scenario’s nog eens heel goed uit te pluizen en de raad daarover te informeren.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage slotdebat Coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Commissiebijdrage Intentiedocument Herontwikkeling Van Heukelomlaan-Berlagestraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer