Commis­sie­bij­drage Inten­tie­do­cument Heront­wik­keling Van Heukel­omlaan-Berla­ge­straat


25 augustus 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren is al jaren kritisch op de politieke keuze om Utrecht ongebreideld te laten groeien, omdat wij vrezen voor de leefbaarheid in onze gemeente voor mens en dier. Onze fractie was dan ook kritisch op de RSU2040, en diende overigens vorig jaar nog een motie met de titel ‘Scenario met minder groei of lang­zamere groei - Ruim­te­lijke Strategie Utrecht (M247/2021)’. Helaas werd deze weggestemd door S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66 en de VVD.

Het nieuwe college geeft aan het gesprek met de stad hoog in het vaandel te hebben, en zij geeft aan telkens opnieuw in gesprek te willen gaan met inwoners. De Partij voor de Dieren zou het daarom zien zitten als de gemeente een burgerberaad instelt. Een geloot en representatief voor inwoners van de gemeente burgerberaad, waarbij inwoners met ondersteuning van experts en creatievelingen het gemeentebestuur adviseren over de groei van de stad. (Onze fractie wil dit overigens ook heel graag als het gaat over klimaat, maar dit terzijde.) Voorzitter, is de wethouder hiertoe bereid? En zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Licentie lokale omroep m.i.v. 8 april 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Versneld inlopen achterstand taakstelling huisvesting statushouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer