Motie Scenario met minder groei of lang­zamere groei - Ruim­te­lijke Strategie Utrecht


15 juli 2021

Motie 247/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Constaterende dat:

  • Deze RSU uitgaat van een groei van 360.000 inwoners nu tot 455.000 inwoners in 2040;
  • In het afgelopen jaar ook al minder groei was dan waar het college oorspronkelijk mee rekende, wat noopte tot terugdraaien van geplande investeringen.

Overwegende dat:

  • Groei geen doel op zichzelf moet worden, maar dat risico er wel is als in alle plannen en financiĆ«le plaatjes op een groei tot 455.000 inwoners in 2040 gerekend wordt.

Draagt het college op:

  • Bij de uitwerking van de RSU 2040 ook een scenario uit te werken waarin rekening gehouden wordt met langzamere groei en kleinere groei en daarbij voor de raad inzichtelijk te maken welke ambities in dat scenario prioriteit krijgen en op welke ambities bezuinigd wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, PvdA

Tegen

S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Bezwaar tegen verbreding A27 ook expliciet opnemen in het raadsvoorstel RSU

Lees verder

Amendement Diervriendelijk Utrechts vastgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer