Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Nota van uitgangs­punten hulp en dienst­ver­lening aan seks­werkers Het Nieuwe Zandpad


2 september 2021

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren spreekt haar waardering uit voor de Nota van Uitgangspunten, die gebaseerd is op de uitkomst van een uitgebreide consultatie, op de kennis en ervaring van alle betrokken partijen. Heel goed dat er echt geluisterd wordt naar sekswerkers. Belangrijk punt over destigmatisering is al gemaakt, hier sluiten we ons aan bij. Wij benadrukken ook het belang van het onderscheiden tussen hulp- en dienstverlening. Ook onze fractie sluit zich ten slotte ook aan bij het punt over mensenhandel en dat hier ruimere aandacht voor moet zijn. Het gaat over signalen van mensenhandel in de Nota, wij horen graag van de burgemeester meer over hoe dit vervolgens verder wordt aangepakt. Dank u wel.