Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel reken­ka­mer­rapport “het gaat niet goed”


8 februari 2024

Dank aan de rekenkamer voor dit rapport en de toelichting zojuist. Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp. Het psychisch welzijn van onze inwoners verslechterd en daar moet beter grip op komen. De rekenkamer maakt duidelijk dat het bereik ver achterblijft bij de omvang van de problematiek en daar maakt mijn fractie zich zorgen om. Mensen hebben hulp nodig en krijgen deze hulp nu niet voldoende. Daar moet iets aan gebeuren. Ik ben dan ook benieuwd naar de stappen die de wethouder gaat zetten om hiermee aan de slag te gaan.

In het rapport komt naar voren dat veel jongeren problemen hebben met mentale gezondheid. Ook klimaatstress speelt daarin mee. Al eerder bleek vanuit onderzoek door Ipsos en het CBS dat zeven op de tien Nederlanders zich zorgen maken over de opwarming van de aarde. Vorig jaar heeft Ipsos specifiek gekeken naar de leeftijdsgroep 16 tot 30-jarigen. Uit dat onderzoek komt naar voren dat driekwart van de jongeren zich zorgen maakt over het klimaat en dat 20% van de jongeren regelmatig tot vaak klimaatstress ervaart. Heeft het college zicht op hoe klimaatstress een rol speelt in het mentale welzijn van Utrechters? Is de wethouder bekend met deze onderzoeken? Kan de wethouder toezeggen ook de impact van de klimaatcrisis op mentale gezondheid mee te nemen in de nieuwe nota volksgezondheid die de raad binnenkort ontvangt?

Dan het netwerk van organisaties in de stad. Dat kan beter want dat is nu te versnipperd. Die versnippering werkt de bekendheid van mogelijkheden en daarmee het hulp bieden tegen. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de verschillende organisaties elkaar beter kunnen vinden? Als dat netwerk sterker is, dan zou hulp ook beter vindbaar kunnen worden voor inwoners en dan denk ik ook met name aan jongeren. Is het een idee om een soort koepelorganisatie op te zetten waar verschillende organisaties lid van kunnen worden? Of ziet de wethouder andere manieren voor zich om vindbaarheid en samenwerking te kunnen vergroten. Raadsvoorstel rekenkamerrapport “het gaat niet goed”

Tot slot, ik wil graag benadrukken dat preventie veel problemen voorkomt. Dus blijf inzetten op verhelpen, maar ook op voorkomen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2034

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrecht Circulair 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer