Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Uitbreiding tennispark Mytylweg Maar­schal­ker­weerd


14 februari 2019

Dit is een pijnlijk dossier voor de Partij voor de Dieren. Door de A27 plannen komen niet alleen de natuur, maar ook de lokale sport in de verdrukking. De verhuurder van de grond van de tennisclub is uitgekocht door RWS t.b.v. de verbreding van de A27 op die grond. Die sport wordt weggedrukt door de snelweg, en schuift vervolgens op in het groen, wat leidt tot nog meer bomenkap. Nota bene midden in de hoofdgroenstructuur.

De gemeente is weliswaar voornemens die bomenkap te compenseren door in de nabije omgeving een gelijk aantal bomen terug te planten, maar in de wetenschap dat er nog steeds niet voldoende ruimte beschikbaar is om de nu al geplande bomenkap voor de A27 te compenseren, kan de PvdD principieel niet instemmen met nog meer kap. Immers: Het was de bedoeling dat nieuwe bomen na de verbreding binnen hetzelfde gebied zouden terugkomen. Dat blijkt niet mogelijk. Het is zelfs nog steeds onzeker of deze bomen überhaupt wel binnen onze eigen gemeentegrenzen gecompenseerd kunnen worden. De bomen rond het tennispark kunnen dus onmogelijk op dezelfde plaats terugkeren, en het gebied wordt dus echt kaal. Als die bomen daar wel nog gecompenseerd worden, waarom dan niet eerst de bomen die geveld worden vanwege A27 daar herplanten?

Hoewel we het schrijnend vinden dat de nutteloze en schadelijke beslissing van de minister, ook leidt tot in de verdrukking komen van deze tennisclub, kan de Partij voor de Dieren principieel niet instemmen met een plan om gemeentegrond uit te geven ten behoeve van de aanleg van tennisbanen. Omdat dat leidt tot nog meer bomenkap als indirect gevolg van de A27 plannen.

Tegen het verbreden van de A27 loopt nog altijd bezwaar. Er wordt ook nog onderzocht of het aanleggen van meer rijbanen in de huidige bak, met een lagere snelheid, een volwaardig alternatief zou zijn voor verbreding. Er is ook nog de Europese uitspraak dat Nederland iets moet doen aan de te hoge stikstofuitspraak. Dit zijn allemaal redenen waardoor de verbreding van de A27 nog niet 100% zeker is. Dus wellicht gaat tennisclub banen inleveren, en worden er bomen gekapt, terwijl dat (hopelijk) niet nodig is. Als PvdD pleiten we ervoor: om niet nu al de consequenties van de verbreding van de A27 te accepteren en ernaar te handelen, maar onverzettelijk te blijven vechten tot het laatste moment.

Sporten naast de snelweg, waar meer autoverkeer moet/gaat komen, en waar er minder bomen zullen zijn om vieze gassen af te vangen, lijkt ons overigens totaal onwenselijk, en geen goed voorbeeld van gezond bewegen. Waarom zou je op die plek überhaupt meer tennisbanen willen?

We willen wethouder dan ook een toezegging vragen op een andere locatie een oplossing voor de tennisclubs te zoeken, daar waar dat niet leidt tot bomenkap.

  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern

  Lees verder

  Raadsbijdrage Actuele motie Die (wens)ballon gaat niet op

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer