Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 ‘Utrecht groeit met je mee’


28 november 2019

Dank u wel voorzitter.

In de onderwijsagenda worden veel relevante onderwerpen aangestipt. Goed dat dit samen met partners in het veld is opgepakt en samen de onderwijsagenda is opgesteld. Het is altijd lastig waar de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeente ophoudt. Veel zaken met betrekking tot onderwijs, daar gaan wij niet over.

Wij sluiten ons aan bij de goede dingen die gezegd zijn over het stimuleren van gemengde scholen, over eerlijke kansen voor alle Utrechtse kinderen en over flexibele invulling van schoolgebouwen.

Concreet wil de Partij voor de Dieren het hebben over luchtkwaliteit in en rondom scholen, en over groene schoolpleinen.

Luchtkwaliteit scholen
Toevallig stond in de Groene Amsterdammer van vorige week een artikel over dit onderwerp. Daarin werd nog eens benadrukt dat in de vier grote steden, uitlaatgassen de grootste veroorzaker zijn van astma bij kinderen. Bovendien zijn kinderen nog gevoeliger voor fijnstof dan volwassenen.

Wetgeving geeft sinds 2010 aan dat op 300 meter van snelwegen en andere wegen waar meer dan 10.000 auto’s per dag passeren, geen scholen gebouwd mogen worden. De gebouwen van voor die tijd, of gebouwen langs wegen die sinds die tijd drukker zijn geworden, mogen wel gebruikt worden. Van bijvoorbeeld Amsterdam weten we dat er scholen staan op plekken waar volgens de huidige wetgeving nu niet gebouwd zou mogen worden bijvoorbeeld te dicht bij drukke autowegen.

In Utrecht was er een project binnenklimaatscholen. Alle projecten zouden in 2019 afgerond moeten zijn, lezen we in de onderwijshuisvestingsrapportage. Tegelijkertijd toont de reportage in de Groene Amsterdammer dat veel scholen andere prioriteiten hebben. Dat bijvoorbeeld filters niet goed onderhouden worden waardoor ze niet werken, of dat ze niet goed gebruikt worden.

De Partij voor de Dieren vindt dat er meer gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat de lucht in en om scholen niet schadelijk is voor de gezondheid van kinderen en leerkrachten. En deze lucht moet ook niet het concentratievermogen beperken. Hiervoor is het noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van de situaties op scholen en dus op álle Utrechtse scholen, zowel binnen als buiten, metingen te verrichten naar de luchtkwaliteit. En niet alleen metingen van de CO2-concentraties maar óók van de fijnstofwaarden.

Is wethouder bereid om:
1. In kaart te brengen hoeveel bestaande schoolgebouwen in Utrecht binnen 300 meter van snelwegen of andere drukke autowegen staan?
2. Per schoolgebouw een meting van luchtkwaliteit te laten uitvoeren, dit jaarlijks te herhalen en de gegevens openbaar te maken?

Het is een serieus probleem. In het artikel in de Groene wordt ook genoemd dat ultrafijnstof leerproblemen kan veroorzaken en negatieve invloed kan hebben op hersenontwikkeling van kinderen. En naast fijnstof kennen we de verhalen van leerkrachten en leerlingen die hoofdpijn krijgen van het zuurstofarme binnenklimaat op scholen. Niet per se veroorzaakt door fijnstof, soms ook gewoon door slechte ventilatie.

Voor wat dit betreft noem ik ook kinderdagverblijven. Dezen vallen mogelijk buiten de onderwijsagenda, maar hier speelt precies hetzelfde probleem met vieze lucht.

Groene schoolpleinen
In juli ontvingen we een brief over groene schoolpleinen. De Wethouder zou met besturen en ook verschillende gemeentelijke afdelingen een plan maken om schoolpleinen te vergroenen. Hoe staat het hier nu mee? Graag een reactie.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP)

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Plan van aanpak invoering Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer