Raads­bij­drage Raads­voorstel Plan van aanpak invoering Omge­vingswet


5 december 2019

Dank u wel voorzitter.

De invoering van de Omgevingswet betreft de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Met de invoering worden 3000 wetsartikelen en 120 ministeriële regelingen teruggebracht tot één simpele wet. De NRC schreef op 27 november een doordringend artikel over de wet. Zoals onze senator Peter Nicolaï daarin treffend zei: ‘‘We hebben er dertig jaar over gedaan om het Burgerlijk Wetboek om te schrijven in een Nieuw Burgerlijk Wetboek. En deze wetsbundel zou in vijf jaar zijn afgerond?’’ Het toont precies aan waarom de Partij voor de Dieren geen vertrouwen heeft in deze wet, die vooral economische ontwikkeling mogelijk moet maken door milieunormen te versoepelen, en het toont precies aan waarom wij grote vraagtekens stellen bij de snelheid waarop dit moet worden uitgevoerd door gemeenten.

Onder gemeenten in het algemeen neemt het pessimisme over de Omgevingswet toe. En hun vertrouwen dat zij op tijd klaar zijn voor de invoering, is geslonken. Wij zien de risico’s ook terug in onze gemeente. De digitale uitdagingen, de extra druk op handhaving, het vervagen van grenzen voor essentiële milieunormen, de controlerende taak van de gemeente die onder druk komt te staan. Wat de Partij voor de Dieren moeten we dat helemaal niet willen, maar goed, het Rijk heeft ons daartoe verplicht. Maar laten we dan wel de tijd nemen om dit op een ecologisch, bestuurlijk en maatschappelijk verantwoorde manier te doen – met meer tijd dan het Rijk ons nu geeft. De kwaliteit van omgevingsbeleid komt namelijk ernstig onder druk te staan. Een senator van een andere groene partij zei terecht dat een soort wilde westen dreigt in de ruimtelijke ordening.

Wij hebben daarom één vraag aan het college: is zij bereid om zelfstandig en via de VNG meer tijd en middelen aan het Rijk te vragen voor de invoering en structurele uitvoering (bijv handhaving), én te vragen of er meer ondersteuning kan komen om milieunormen beter te borgen?

Dat neemt niet weg dat de Partij voor de Dieren tegen de invoering van de Omgevingswet is, en vervolgens ook de snelheid waarmee dat moet. Wij zien ook in het Plan van Aanpak dat er te weinig tijd en capaciteit wordt ingeboekt om deze enorme klus degelijk en zorgvuldig aan te pakken en het milieu beter te beschermen. Daarom stemmen wij tegen dit voorstel.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 ‘Utrecht groeit met je mee’

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer