Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel vast­stelling IPvE/FO Maliebaan


16 december 2021

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een verdere vergroening waren voor ons redenen om in te stemmen met het collegeplan voor de Maliebaan. We keken daarbij uit naar een mogelijke versmalling van de middenbaan maar sowieso naar een meer biodiverse middenbaan, met de Oosterspoorbaan als goed voorbeeld.

Helaas blijkt in het IPvE dat deze asfaltplak niet echt veel biodiverser aangelegd gaat worden. Kan de wethouder toezeggen dat als de middenbaan niet smaller kan worden, dan de directe omgeving wel een heel stuk biodiverser wordt aangelegd met bloemen en kruidenrijke aanplant die past bij de Maliebaan? In de plaatjes zien we vooral straat en gras. Wel fijn de aandacht voor de bijzondere paddenstoelen.

Met de aanleg van parkeerplaatsen aan de Noordzijde ten koste van bestaand en toekomstig groen zijn wij niet blij. Bewoners riepen tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op om het parkeren aan de Maliebaan anders vorm te geven, met meer parkeerplaatsen ter plaatse als doel. Zo hoeven aan de Noorzijde geen nieuwe plekken te komen waar het nu al groen is, of waar het groener kan worden. Is de wethouder bereid om dit schuinere parkeren in te voeren? En welke andere mogelijkheden ziet zij om het groen aan de noordzijde te optimaliseren: is zij bereid om het aantal parkeerplaatsen te verminderen?

Dit groen aan de Noordzijde hebben we nodig als groene verbinding naar het Hogelandsepark aan te leggen. Daar is overigens meer voor nodig, en dat zou gelijktijdig kunnen bij het aanpakken van de rotonde aan de Snellenlaan, maar het college heeft daar geen geld voor. Wat kan de wethouder nu we al doen voor het doortrekken voor de stedelijke groenstructuur daar aan de noordzijde?

Uit onderzoek blijkt dat er plaatselijk wortels aanwezig zijn onder de parkeervakken. Maar hier wordt geen actie aan gekoppeld. Behalve dat in een vervolgfase een bomeninventarisatie wordt uitgevoerd. We vinden de bomenparagraaf hiermee karig. Kan de wethouder toezeggen dat bomen niet zullen lijden onder de herinrichting en dat de raad direct informeert als dit wel dreigt te gebeuren? Wel fijn dat op de kruising bomen bijkomen.

Willen we een autoluw Maliepark, dan zou het slim zijn om het verkeer aan die Noordzijde af te knijpen en mogelijk zelfs af te knippen. Wat vindt de wethouder van het idee van een bewoner om hiermee aan de slag te gaan? Wij zien zo’n knip wel zitten in elk geval.

Tot slot, op de maliebaan worden evenementen gehouden, en ook de mogelijkheid van paardendraverij wordt genoemd. Nu was er inderdaad in 2017 zo’n evenement, als Partij voor de Dieren zouden we zeggen: schrap deze paardendraverij uit de plannen. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Verordening kabels en leidingen, wijziging APV en legesverordening; collegevoorstel handboek kabels en leidingen, vrijstellingsbesluit, wijziging nadeelcompensatieregeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer