Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel vast­stelling Steden­bouw­kundig Programma van Eisen Papendorp Noord


13 januari 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren is redelijk positief over het raadsvoorstel, wij zien Papendorp ook als een geschikte locatie voor woningbouw, en we zijn bijvoorbeeld blij met de 40% sociale woningbouw (goede oproep van Student en Starter voor 40-40-20), en de mogelijkheden voor gemengd wonen, maar onze fractie benoemt graag een aantal verbeterpunten.

Goed om te lezen dat bomen waar mogelijk worden ingepast, en dat ze waar dat niet mogelijk blijkt zoveel mogelijk worden verplant. Dat vindt onze fractie een positieve ontwikkeling. We sluiten ons aan bij de oproep van de VVD om voor iedere nieuwe inwoner een boom te planten en we zijn benieuwd naar de beantwoording van de wethouder hierop. En wij zouden wanneer de bestemmingsplannen naar de raad komen graag gespecificeerd zien hoeveel bomen, waar en wat voor bomen in het gebied worden toegevoegd. Graag een toezegging hierop. De ruimte voor planten en dieren in Papendorp Noord is nu beperkt door de weinige schuilmogelijkheden en de geïsoleerde ligging, zo staat het ook letterlijk in het SpvE. De stedenbouwkundige ontwikkelingen bieden een mooie gelegenheid om hier gelijk verandering in te brengen. U kent het voorbeeld van Leeuwesteyn waar dieren nog altijd in de knel zitten door de bouw en het toenemende verkeer. We hebben de wethouder daar een prachtig verkeersbord van aangeboden. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er voldoende verblijfplaats voor dieren zal zijn in Papendorp Noord met de voorliggende plannen? Ik noem nog even het Taludpark, een citaat hierover: “fietsers rijden hier door een kleine vallei van beplanting, de beplanting maakt het talud vrijwel ontoegankelijk, en het daklandschap wordt door de beplanting omvat en begrensd.” Dit klinkt wel goed, maar hier gaan dus veel dieren zitten, en die worden dan continu gestoord door fietsers, misschien ook door e-bikes. Dit lijkt ons gevaarlijk. Is de wethouder het met ons eens dat het van belang is dat er mensvrije zones komen waar dieren ongestoord kunnen leven, waar ook geen fietsers en liever ook geen wandelaars komen, en is hij bereid dit toe te zeggen? Kan de route die het fietspad aflegt in het Taludpark hierop aangepast worden?

Er komt 75.000 m2 aan kantoorruimte, vooral voor middelgrote en grote bedrijven. De PvdD zou de schaarse ruimte in onze stad liever aan woonruimte besteed zien dan kantoorruimte. Het kiezen voor zo’n groot oppervlakte aan kantoorruimte en het aantrekken van flinke bedrijven is voor onze fractie kenmerkend voor de groei waar dit college bewust op inzet, waar wij op tegen zijn, omdat het ten koste van de leefbaarheid in onze stad gaat. Inderdaad ook minder kantoren, en is de wethouder bereid om in ieder geval de kantoren dusdanig te laten ontwerpen dat deze zo gemakkelijk mogelijk te transformeren zijn naar woonruimtes?

Onze fractie is een voorstander van de komst van een mobiliteitshub aan de rand van de stad, wanneer het doel is om binnenkomend autoverkeer af te vangen, zodat het de (binnen)stad niet betreedt. Tot zover zijn wij voor de komst van een mobiliteitshub, maar als het doel wordt om te voorzien in parkeerplaatsen behorend bij de woningen en vooral de kantoren, dan zijn we daar niet zo blij mee, en willen dat zo min mogelijk. Onze inschatting is dat die mogelijke uitbreiding van 1000 extra parkeerplekken in de 2e fase vooral voor dit laatste bedoeld is. Is dit het geval, en is de wethouder het met ons eens dat het mogelijk uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen een aantrekkende werking heeft, namelijk mensen uitnodigt om de auto te nemen en mensen juist ontmoedigt om met het ov naar Papendorp te komen? En waarom kiest het college hier dan voor? Is de wethouder bereid hier opnieuw naar te kijken?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Beantwoording SV 2021/177 en 192 Verdichting Park Welgelegen en ontwikkeling Rachmaninoffplantsoen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Voorgenomen beslissing op aanvraag voor crematorium St. Barbara

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer