Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging Afval­stof­fen­ver­or­dening en APV Opt-in systeem voor uitzon­dering huis-aan-huis bladen


24 september 2020

Allereerst, mijn fractie vindt het jammer dat een aanpassing van de verordening nodig is, na het verliezen van de rechtszaak aangespannen door de branche inzake de jaja-sticker. Wij steunden het beleid van het college om ook huis-aan-huis-bladen onder de jaja-sticker te laten vallen. En we zien nu ook in de praktijk waarom dit nodig is: een reclameblad vermomd als huis-aan-huis-krant wordt in de Utrechtse brievenbussen gepropt, en dat is zeer ongewenst voor het milieu.

Dan de verordening zelf. De nu opgenomen omschrijving van wat een huis-aan-huis-blad is, is nogal cryptisch. Het college heeft ervoor gekozen om geen eigen percentage te noemen voor lokale redactionele content, maar mee te liften op het percentage genoemd in de CODE VOR van de Stichting Reclame Code. Dat heeft als voordeel dat we niet steeds een percentage hoeven te veranderen in onze verordening als de code wel verandert. In wezen snap ik dat, maar dat maakt de definitie in onze verordening lastig leesbaar. Ik ga ervan uit dat deze juridisch klopt en na te leven is. Het percentage redactionele contact in de code is 10% overigens.

Vanuit mijn fractie twee vragen aan de wethouder:

  1. Als we het nieuwe huis-aan-huisblad doorbladeren, overigens met tegenzin, dan zien we in de twee uitgekomen edities slechts twee pagina’s met informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, op een totaal van 24 pagina’s. Daarmee wordt de grens van 10% niet gehaald.. Is de wethouder bereid om het aantal pagina’s met lokaal nieuws bij dit blad te monitoren en op te treden tegen de uitgever van deze krant, mocht de 10% structureel niet gehaald worden?
  2. Een minimum van 10% aan lokaal nieuws vindt mijn fractie veel te mager als definitie voor huis-aan-huis-blad. Is de wethouder bereid om bij de Stichting Reclame Code, liefst in samenwerking met andere gemeentes die een jaja-sticker hebben ingevoerd, aan te sturen op een hoger percentage, bijvoorbeeld 20% of 25%? Als niet, dan overwegen we een amendement om toch zelf een percentage te noemen in de verordening.

We kijken uit naar de uitspraak van de bodemprocedure, en dank voor nu.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Keuze scenario sanering Nedereindse Plas

Lees verder

Commissiebijdrage Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor zonne-energieproject Meijewetering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer