Commis­sie­bij­drage Verruiming algemene verklaring geen beden­kingen voor zonne-ener­gie­project Meije­we­tering


24 september 2020

Bij het toepassen van het instrument 'Algemene verklaring geen bedenkingen' heeft de PvdD vaak juist wél bedenkingen. De raad in 2010 heeft deze afgegeven voor ruimtelijke vergunningen die níet politiek of maatschappelijk gevoelig zouden liggen, naar oordeel van het college. Die beoordeling ligt bij ons nog wel eens anders. Wat ons betreft krijgt het nu voorliggende raadsvoorstel navolging en gaat het college veel vaker aan de raad toestemming vragen voor het gebruiken van de afgegeven verklaring. Kan de wethouder dat toezeggen? (denken over bouwen was in 2010 heel anders dan nu bijvoorbeeld)

Overigens: met betrekking tot het toepassen van de verklaring voor Meijewetering deze verklaring heeft mijn fractie geen bedenkingen. De klimaatcrisis vraagt om actie, en we zijn blij dat een ruimtelijk vrij zinloos terrein gebruikt wordt voor het opwekken van schone energie. Wel een vraag: kan het college er bij de initiatiefnemers op aan dringen dat het zonneveld omzoomd wordt met kruiden en bloemen, met als doel dat de lokale biodiversiteit een duwtje in de rug krijgt?

En dan: vorige week had ik in de raad een discussie met de wethouder duurzaamheid bij de bespreking van de RES. Ze wilde de Utrechtse inzet van 0,45 TWh niet bestempelen tot een concreet en afrekenbaar doel en ontraadde -met succes- onze motie. Ik snap nu ook waarom: het college miste bijna de deadline voor een belangrijke subsidie-deadline voor dit project (dat bijdraagt aan de Utrechtse inzet). En als zoiets simpels als een subsidiedeadline al bijna gemist wordt, dan snap ik wel dat het college geen doel in de mond durft te nemen. Mijn vraag is dan ook: wanneer kreeg de wethouder door dat versnelde besluitvorming over Meijewetering noodzakelijk was? De brief hierover kwam op vrijdagmiddag – wist de wethouder hier op donderdagavond al van? Zo ja, waarom is dit niet ter sprake gebracht? Ik hoor hier graag hoe dit precies aan het licht kwam.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging Afvalstoffenverordening en APV Opt-in systeem voor uitzondering huis-aan-huis bladen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Jaarbeurs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer