Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging van de APV Utrecht partiële herziening 2023


3 oktober 2023

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren gaat in op het verbod op hinderlijk lachgasverbruik in de gehele gemeente. Het opnemen van het verbod in de APV is nodig omdat er anders niet kan worden gehandhaafd op dit gebruik. Wij vinden dit een goede zaak. De gevolgen voor de gezondheid van gebruikers zijn groot, lachgas is een enorm broeikasgas, en de ampullen belanden vaak in de openbare ruimte als zwerfafval. Afgelopen april stelden wij mondelinge vragen over het risico op ontploffingen en zwerfafval door de grote lachgascilinders. Wij hoorden toen dat er richting het Rijk wordt gelobbyd om te zorgen dat het innemen van de grote lachcilinders toch wordt toegestaan – hoewel de gemeente het nu al doet, maar het mag officieel niet omdat de gemeente niet over een ontheffing voor het bezit op lachgas beschikt. Wij zouden graag van de burgemeester horen hoe deze lobby verloopt. En wij horen ook graag hoe het ervoor staat met de ‘gedooginlevermomenten’. Dit zou namelijk verder verkend worden en ook hoe er partners bij kunnen worden betrokken. En gaat de gemeente hier ook over communiceren naar inwoners?
Dank voor uw aandacht.