Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Wijziging veror­de­ningen preca­rio­be­lasting, leges en leges omge­vings­ver­gunning 2021 voor tijde­lijke terrassen in verband met Corona


2 september 2021

Om voldoende afstand te kunnen houden op terrassen, mochten de terrassen in Utrecht tijdelijk groter worden, met daarbij wel hetzelfde aantal stoelen. De Partij voor de Dieren snapt de gedachte dat horeca-ondernemers niet hoeven te betalen voor het uitbaten van dezelfde capaciteit als afstand houden vanuit volksgezondheid daarvoor de reden is. Tegelijkertijd leggen die vergrote terrassen wel meer druk op de openbare ruimte, en die openbare ruimte in Utrecht is al beperkt. Het raadsvoorstel benoemt de datum van 1 januari herhaaldelijk als datum vanaf wanneer geen extra kosten betaald te hoeven worden. Slechts éénmaal wordt een einddatum genoemd: 1 november, als de tijdelijke terrassen stoppen. De Partij voor de Dieren vindt het een goed idee dat op 1 november die tijdelijke terrassen stoppen en weer hun oude formaat krijgen. Mocht de regeling tijdelijke terrassen verlengd worden, dan vindt mijn fractie het logisch dat er vanaf dan wel betaald wordt. De economie draait momenteel weer als een tierelier, het rijk zet verschillende tijdelijke corona-regelingen stop en het bedrag dat de ondernemers moeten betalen is niet eens zo veel. Graag een toezegging van de wethouder dat vanaf 1 november wel leges en precario betaald wordt voor vergrote terrassen, als die vanaf dan nog toegestaan worden.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Ambitiedocument Maatschappelijke Meerwaarde Vastgoed

Lees verder

Commissiebijdrage Merwedekanaalzone deelgebied 5

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer