Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijze ontwerp-program­ma­be­groting 2021 RUD Utrecht


14 mei 2020

Allereerst willen we de wethouder hartelijk danken voor het toesturen van de brief van eergister, waarin hij uiteenzet dat en hoe hij met de RUD gesproken heeft over handhaving vuurwerk. We zijn blij dat er voldoende toezichthouders zijn voor vuurwerk, en ook dat er bestuurlijke aandacht hiervoor verstevigd is.

Dan de zienswijze ontwerp-programmabegroting zelf. Hierover twee kleine punten. In het stuk krijgen wij de indruk dat de RUD nogal worstelt met het invoeren van de omgevingswet. Deelt de wethouder ons idee? Zo ja, is de situatie zorgelijk en is er extra aandacht nodig hiervoor?

Ten tweede, en dat heeft wellicht ook te maken met invoeren omgevingswet, lijkt de RUD iets te veranderen van een fysiek uitvoeringsdienst naar een meer digitale data gedreven organisatie. Natuurlijk is opbouwen van zulke expertise goed, maar leidt dit niet teveel af van het daadwerkelijke vergunnen, toezicht houden en handhaven in onze regio? Ons inziens ligt de primaire focus van de RUD in onze fysieke omgeving.

Vraag aan de wethouder: zijn onze twee zorgen reëel, deelt hij ze, en zo ja: kan hij dan toezeggen de zienswijze hierop aan te passen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Uitbreiding Bonifatiuscollege

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kop Beurskwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer