Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wij­ze­mo­ge­lijkheid Kadernota RUD Utrecht 2023


20 januari 2022

Zienswijze op de kadernota met beleidsmatige en financiële uitgangspunten
In november vorig jaar stelden veel partijen uit deze raad samen Schriftelijke vragen 2021/282. Het college gaf al aan dat antwoorden meer tijd kost omdat het veel uitzoekwerk en afstemming met de RUD vergt. (raadsbrief 3-12)

Die vragen gingen erover dat zowel de controle door milieudiensten, het toezicht, sterk uiteenloopt. En dat het opleggen van straffen, de handhaving, nauwelijks gebeurt.

De antwoorden op die vragen zijn er nog niet. Op basis van signalen uit de stad hebben wij als Partij voor de Dieren de indruk dat milieucriminaliteit ook in onze gemeente voorkomt. Het terugdringen daarvan moet wat ons betreft meer prioriteit krijgen en het optreden ertegen strenger. Bijvoorbeeld vaker handhaven en geen derde en vierde kansen voor bedrijven die al overtredingen op hun naam hebben staan.

De RUD zou hierop ambities kunnen hebben en als deelnemende partij zouden wij als gemeente daar in onze zienswijze op de kadernota iets over kunnen zeggen.

De door het college voorgestelde zienswijzebrief vinden we daarom nogal karig.

We willen de wethouder daarom vragen om in de zienswijzebrief onder het kopje ‘organisatie en beleid’, wat woorden toe te voegen:

  1. Terugdringen milieucriminaliteit moet prioriteit hebben en houden.
  2. Dat betekent dat de ambitie best mag zijn zich te ontwikkelen tot adviescentrum en partner in energietransitie, maar dat er als 1e en belangrijkste ambitie naast moet staan: stoppen van milieuovertredingen in Utrecht.
  3. Toezicht mag frequenter en handhaving mag strenger

Kan de wethouder toezeggen hier iets over op te nemen in de zienswijzebrief? Of anders, hoe hij zou adviseren op een dergelijk amendement?

Financieel
Dat de gemeentelijke bijdrage aan de RUD omhoog moet, kan op onze instemming rekenen, want de RUD doet belangrijk werk en meer capaciteit voor het tegengaan van milieucriminaliteit is hoognodig. Wel vragen we ons af, en daar kan de wethouder hopelijk meer over zeggen, de RUD wil zich meer ontwikkelen tot expertisecentrum en adviseur. De RUD is enige tijd bezig zich, naar eigen wens, te ontwikkelen tot expertisecentrum. Wat kan het college zeggen over deze ontwikkeling, en dan vooral of het daadwerkelijk iets toevoegt of dat er overlapping ontstaat met de kennis die aanwezig is in onze eigen organisatie? En als er overlap is, kan de wethouder daarover iets zeggen in de zienswijze?

Relatie met RUD (gemeente als opdrachtgever)
Los van deze nota van de RUD nog een andere vraag aan het college. We hebben als opdrachtgever afspraken over de taken aan de RUD. Geeft de gemeente volgens de wethouder een streng genoeg kader mee waarbinnen ze kunnen handhaven? Zijn wij een goede en constructieve opdrachtgever, of ligt matige toezicht en handhaving eraan dat de opdracht niet helder genoeg is?

Ik hoor graag van de wethouder of daarover met de RUD contact is, of zou moeten zijn?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen

Lees verder

Commissiebijdrage Rekenkameronderzoek: ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer