Commis­sie­bij­drage RSU


13 februari 2020

Groei als doel?

De RSU gaat uit van een groei naar 455.000 inwoners in 2040. Dat is een groei van 29%.

De 11 uitgangspunten en het hele document ademt teveel het uitgaan van en zelfs streven naar deze gigantische groei. PvdD vindt dat het een keuze is hoeveel van het ruimteprobleem we in Utrecht oplossen. We moeten keuzes maken of en waar de groei van de stad ruimte krijgt, maar ook heel duidelijk: waar niet.

Dit voorstel heet “op weg naar een RSU” en we stellen 11 uitgangspunten vast. Ik wil op een paar van die uitgangspunten reageren.

Uitgangspunt 3: Denkrichting Uitleggebieden eruit:

Het 3e uitgangspunt luidt: - 3e uitgangspunt = De gemeente Utrecht gebruikt vier hoofdrichtingen bij de ontwikkeling van gebieden: Koesteren, Inbreiden, Transformeren en Uitleg

En de vierde denkrichting hiervan, namelijk groeien in uitleggebieden, die moet eruit. Het is onverantwoord omdat dit ten koste gaat van kostbaar groen. Ik zal om een reactie van de wethouder hierop vragen, hoe ziet de wethouder dit? En omdat ik al wel verwacht dat de wethouder het vast heeft laten opschrijven omdat hij het zelf een goed idee vindt kondig ik ook maar vast aan dat het voor mijn fractie een amendement waard is.

Uitgangspunt 5: Groen

Met betrekking tot groen in deze uitgangspunten wil ik waardering uiten voor de manier waarop gekozen wordt voor groen als belangrijk onderdeel van de stad, de ambitie om hier meer ruimte voor te maken en nieuw groen en water toe te voegen. Dat zou niet alleen bij groei, maar sowieso al een heel goede maatregel zijn. Wel missen we hierbij de notie dat groen ook belangrijk is voor dieren. De uitgangspunten zijn alleen mensgericht. Graag een reactie.

Waar voorheen nogal eens naar groen buiten de stad verwezen werd en het goed toegankelijk maken hiervan in plaats van groen dichtbij, lezen we dat nu niet en gaan we het binnen de stad oplossen en dat is vooruitgang. Want A: groen dichtbij is hartstikke belangrijk voor gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie en B: we moeten hiervoor ook als stad zelf onze verantwoordelijkheid nemen, en er niet vanuit gaan dat onze inwoners dan wel in Bunnik, de Bilt of de Utrechtse Heuvelrug gaan recreëren.

Bij verdichten en ook de groenbehoefte in de stad voorzien, is volgorde een belangrijk aandachtspunt. Kan de wethouder toezeggen om bij de uitwerking van de RSU op te nemen dat het groen ontwikkeld wordt voor het rood uit?

Uitgangspunt 7: Werkgelegenheid

7e uitgangspunt is groei van economie. Maar het is niet noodzakelijk om alle voorzieningen en werkgelegenheid binnen Utrecht op te lossen. Juist door goede ov-verbindingen is het makkelijk om te werken buiten de stad. De vraag is dus of dit uitgangspunt zo scherp geformuleerd moet worden. Mijn fractie denkt van niet. Ook hier zijn grenzen.

Openbare ruimte

Ik mis een uitgangspunt over de openbare ruimte. We hebben het over groen, maar ook hoe de openbare ruimte wenselijk gedrag en sociale veiligheid bevordert. Kan de wethouder toezeggen dat mee te nemen bij de uitwerking van de RSU 2040?

Tussendoelen 2030

Als de volgende RSU tot 2040 gaat lopen dan zou de PvdD het waarderen als er duidelijk wordt geformuleerd hoe we omgaan met de impact hiervan: toenemende druk op voorzieningen, mobiliteit, groen en energievraagstuk. En dat daarbij ook tussendoelen geformuleerd worden voor bijvoorbeeld 2025 en 2030. Kan de wethouder dat toezeggen? Graag een reactie.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel REA & ROM

Lees verder

Commissiebijdrage Koersdocument maatschappelijke voorzieningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer