Raads­bij­drage Raads­voorstel REA & ROM


6 februari 2020

Wat ik nu zeg, klinkt wellicht cynisch, maar toch: hartelijk dank aan de wethouder voor het persoonlijk toemailen van zijn antwoorden op de vragen die ik in de commissie stelde. Dat stellen wij op prijs. Zijn antwoorden scheppen inderdaad gewenste helderheid, maar geven ook aanleiding tot twee verbetervoorstellen die ik zo ga indienen.

Allereerst wil ik wat zeggen over de REA en de ROM. De focus op een groene, gezonde en slimme economie, met aandacht voor brede welvaart spreekt ons aan. De ROM zou een groene investeringsbank kunnen worden. Maar toch: wij lezen in de voorstellen meer terug dat de economie verregaande verder ontwikkeld moet worden, in plaats van te sturen op het idee van voldoende economie. Ook de REA en de ROM passen wat ons betreft in het oude idee van economische groei en blijken wat ons betreft daarmee voorbeelden van rupjes nooitgenoeg.

De huidige economie is er vooral op gericht om alles wat onze planeet te bieden heeft zo snel mogelijk te gelde te maken. Wij willen een economie die ten dienste staat van alles wat het leven de moeite waard maakt. Zoals de bestrijding van armoede, de bevordering van gelijkheid, veiligheid, maar ook: de leefbaarheid van de aarde. Dit zien we dus terug in het door ons vaker aangehaalde model van de Donut Economie. We waren dan ook blij dat tijdens de college-informatiebijeenkomst over de REA de donut economie een bron van inspiratie bleek te zijn. Maar toen we in de commissie doorvroegen over dit model, bleek het te eenzijdig geïnterpreteerd te worden. Want ja, de economische strategie wil wel een sociaal minimum garanderen, denk aan voldoende werkgelegenheid, maar een ecologisch plafond instellen gebeurt niet. En maken we de aarde gewoon op.

En dat willen wij graag aanpassen met het amendement 'Groei tot aan het ecologisch plafond.

Wat ons ook vaak stoort aan economische strategieën: dat de mens centraal staat en niet de planeetbrede belangen. Dat zien we ook terug in de REA en de ROM. Want als maatschappelijke opgave wordt genoemd ‘gezonde mensen”, maar waarom maken we er niet van ‘gezonde mensen en dieren’? In de stukken wordt ook de ambitie gesproken om meer te investeren in Life Sciences, en we weten allemaal dat in die sector nog altijd gebruik wordt gemaakt van dierproeven. Dat brengt leed met zijn mee, dat ook nog eens onnodig en inefficiënt is. Na contact met de wethouder blijkt dat gezonde mensen ook impliciet gezonde dieren betekent. En dierproeven kon hij niet uitsluiten vanwege de verplichting dat medicijnen getest worden op dieren. Hierover denken wij: laten we gezonde dieren expliciet benoemen, en laten we ervoor zorgen dat nieuwe medicijnen die op dieren getest moeten worden niet gefinancierd worden met geld uit onze ROM. Laat onze investeringen echt groen, gezond en slim zijn!

Daarom het amendement ‘Gezonde mensen en dieren in een dierproefvrije REA & ROM’.