Amen­dement Groei tot aan het ecolo­gisch plafond


6 februari 2020

Amendement 03/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 6 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Regionale Economische Agenda 2020-2027, Utrecht Region,

Constaterende dat:

• Utrecht ervoor kiest het economisch beleid specifiek te richten op maatschappelijke meerwaarde op lange termijn,
• Het model van de Donut Economie veel zinnigs zegt over het garanderen van maatschappelijke meerwaarde (bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, door een sociaal fundament te garanderen), maar ook over het inbouwen van een ecologisch plafond bij teveel economische groei,
• Het model van de Donut Economie inspiratie heeft geboden bij het opstellen van de Regionaal Economische Agenda (REA), aangezien dit boek hierover direct bij de start van de College-informatiebijeenkomst over dit onderwerp als zodanig werd getoond;

Overwegende dat:

• Klimaat en biodiversiteit in crisis verkeren,
• Wij als mensheid voor het eerst in de geschiedenis meer dan 100 miljard ton aan grondstoffen in een jaar hebben gebruikt,
• Earth Overshoot Day (de dag in het jaar waarop de mensheid wereldwijd net zoveel grondstoffen heeft opgemaakt als dat de planeet biedt) steeds vroeger in het jaar valt,
• Het inbouwen van een ecologisch plafond in een economische strategie net zo noodzakelijk is als het bereiken van een sociaal fundament;

Besluit:

• Aan beslispunt 1 van het Raadsvoorstel Regionale Economische Agenda 2020-2027, Utrecht Region, een extra lid e. toe te voegen dat luidt:

Streeft naar voldoende economische activiteit om daarmee iedereen een sociaal fundament te kunnen garanderen (met als indicatoren werk & inkomen, voedsel, gezondheid, onderwijs, gelijkheid, huisvesting, energie en water). Maar blijft daarbij onder het ecologisch plafond (met als indicatoren CO2-uitstoot, grondstoffengebruik, chemische vervuiling, stikstof, waterverbruik, aantal m2 natuurgebied, biodiversiteit en luchtvervuiling).

• En alle aanverwante teksten in de Regionale Economische Agenda (REA) 2020-2027 daarop aan te passen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Capaciteit en expertise ten aanzien van vuurwerk

Lees verder

Amendement Gezonde mensen en dieren in een dierproefvrije REA & ROM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer