Commis­sie­bij­drage Speeltuin Lauwershof


8 september 2022

We hebben het vandaag over het speeltuintje. Maar eigenlijk is er iets anders aan de hand: het probleem lijk hier meer te zitten in een hoogopgelopen conflict tussen twee groepen buurtbewoners. Welke beslissing ook genomen gaat worden, welke uitkomst er ook komt, er zal vermoedelijk een groep zijn die er boos en ontevreden over is.

Voordat ik er inhoudelijk ver op inga heb ik over het proces nog wel wat vragen:

  • Hoe denkt de wethouder dat het zo ver heeft kunnen escaleren?
  • Hoe heeft de gemeente het zo uit de hand kunnen laten lopen? Als wijkbureau binnenstad aan de kant gezet wordt, als de vorige wethouder niet meer vertrouwd wordt, dan is er wel iets misgegaan.

Enerzijds zijn er bewoners van de appartementen direct boven de speeltuin. Zij hadden al te maken met hinder door toeristen, jongeren en andere voorbijgangers in het hofje, en krijgen daar de speeltuin nog bij. Zeker als je dagen thuiswerkt geeft het geluid van spelende kinderen, ongeacht of dat volume binnen normen valt of niet, echt wel frustrerende overlast.

Anderzijds de initiatiefnemers die samen en met positieve energie en met steun van de gemeente de speeltuin gerealiseerd hebben. En de in de binnenstad wonende kinderen en hun ouders die hier gebruik van maken, in een omgeving waar dergelijke plekjes schaars zijn. Met een peuter ga je niet 10 minuten fietsen voor een speelplaatsje.

Keuze maken

Voorop gesteld: eigenlijk vinden we het niet per se aan ons als gemeenteraad om hier voor rijdende rechter te gaan spelen. Er speelt veel meer geluidsoverlast in het hofje en mijn gevoel is dat het misschien nog meer over de onderlinge verhoudingen gaat dan over wel of geen speeltuintje. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het daarom moeilijk om een scenario A of B: laten staan of verwijderen, te kiezen.

Er moet toch een middenweg, een scenario C te vinden zijn?

Ik zie nog wel opties in het tegengaan van andere overlast, bijvoorbeeld door toeristen en jongeren, in plaats van deze voorziening voor peuters verwijderen. Want deelt de wethouder niet onze indruk dat wanneer de speeltuin verwijderd wordt, deze andere groepen nog steeds geluid zullen blijven maken in dit hofje?

Een andere tegemoetkoming kan zijn venstertijden af te spreken wanneer de speeltuin wel en niet gebruikt kan worden en dit met een duidelijk bord ter plaatse te communiceren.

Zo’n scenario C moet natuurlijk wel gedragen worden door de buurt. Mijn indruk is dat er aan beide kanten eigenlijk heel welwillende mensen staan en het is zonde dat de sfeer in het hofje nu zo vreselijk geworden is. Kan de wethouder toezeggen om nogmaals in te zetten op buurtbemiddeling, en tot die tijd de speeltuin laten staan?

Ik vraag expliciet om de speeltuin te laten staan, Want is de wethouder het met ons eens dat het niet duurzaam is om 3 jaar na de investering de speeltuin alweer te verwijderen?

En er ligt nu natuurlijk een speelscan met mogelijke locaties waar de speeltuin naar verplaatst kan worden, mits aan allerhande kanttekeningen tegemoet gekomen kan worden. Als er al sprake zou komen van verplaatsen, kan de wethouder dan toezeggen de huidige speeltuin niet eerder te verwijderen dan dat de nieuwe locatie beschikbaar is?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Rapportage onderzoek Institutioneel racisme

Lees verder

Raadsbijdrage Rekenkameronderzoek: ‘Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer